Kako je z varnostjo sredstev v dodatnem pokojninskem zavarovanju?Z januarjem leta 2016 smo v PRVI uspešno uvedli sklade življenjskega cikla. Ti nadgrajujejo dosedanji sistem varčevanja z minimalnim zajamčenim donosom in predvsem mlajšim zavarovancem nudijo možnost izbire.

Pokojninsko varčevanje je dolgoročno in za boljši učinek – več privarčevanih sredstev – omogoča sprejemanje kratkoročnih naložbenih tveganj. To pomeni, da mlajši zavarovanci pri varčevanju lahko tvegajo več, starejši pa manj. Bližje ko ste upokojitvi, manj tveganih naložb naj bi imeli v svojem naložbenem portfelju.

V okviru skladov življenjskega cikla pri PRVI upravljamo tri sklade, namenjene različnim starostnim skupinam. Priporočeno, da varčujete v skladu, predvidenem za vašo starostno skupino. Če tega ne želite, lahko izberete manj tvegani sklad oziroma sklad z zajamčenim donosom, ne morete pa izbrati sklada, ki je bolj tvegan od tistega, ki je namenjen vaši starostni skupini.

V zajamčenem skladu imate zagotovljen minimalni zajamčeni donos, ki ga določi država.

Zakonodaja med drugim določa, da mora biti premoženje pokojninskega sklada, v katerem so naložena sredstva zavarovancev, ločeno od premoženja družbe, ki s skladom upravlja. Sredstva zavarovancev se tako vodijo na posebnem denarnem računu pri banki skrbnici.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development