Најчесто поставувани прашања


Договорувач на осигурување на живот може да биде полнолетно физичко лице кое е работоспособно, а осигуреник може да биде лице кое има навршено најмалку 14 години живот. Како договорувач на осигурување може да биде и правно лице, а како осигуреници да бидат неговите вработени.

Уредувањето на осигурителните услуги е можно со следење на општите препораки на NIJZ. Ве молиме следете ги безбедносните мерки за да спречите ширење на инфекции при посета на експозитурата. Исто така, важно е да ги следите упатствата на персоналот на страницата. За сите информации и склучување на сите осигурувања од далечина, сеуште ви стоиме на […]

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development