Tim

21 година, студент

Тим веќе трета година студира во Љубљана и е ентузијаст за студентскиот живот. Живее во изнајмен гарсоњера, вечерите ги поминува со пријателите, за време на викендите вози велосипед низ ридовите Горење и повремено работи преку студентската служба.

Иако Тим претпочита да ги троши своите заштеди на опрема за возење велосипед и забава со пријателите, тој исто така сфаќа дека со помали суми за заштеда може да ја изгради својата подобра иднина денес. Секој месец дел од студентската заработувачка ја вложува во инвестициска заштеда, а дел придонесуваат и неговите родители кои се договориле дека повеќе сакаат да му помогнат со заштеда наместо џепарлак.

За Тим, важно е да:

  • да заштеди што е можно повеќе за кога му требаат пари за поголеми набавки
  • уживајте во вашите хоби безгрижно

СТУДЕНТСКИТЕ ГОДИНИ БРЗО ИМ

Иако факултетските години секогаш минуваат пребрзо, Тим може да заштеди пари со помали суми во ова време и да му олесни да штеди во иднина кога ќе има повеќе секојдневни трошоци. Инвестициски заштеди ПРВО Правилната инвестиција му овозможува да заштеди во различни фондови според нивото на ризик што е подготвен да го прифати. Бидејќи Тим е сè уште млад и има уште доволно време за штедење, тој избра да штеди во фондот Прва Делнишки.

Пресметка:

За десет години Тим ќе заштеди 14.941,85 евра со месечни исплати од 100 евра, кои ги придонесува заедно со родителите.* Подоцна ќе може да одлучува за понатамошна заштеда, еднократна исплата на заштедената сума или месечна исплата .

* Пресметката е направена врз основа на претпоставката дека возраста е 21 година, дека сите средства се инвестирани во фондот ПРВА Делнишки и дека годишниот принос на фондот ПРВА Делнишки е 7% (просечниот принос на фондот во последните 3 години ). Информативната пресметка е направена за избраниот период и е чисто информативна.

 

Dogovorite se za termin

 

ВЕЛОСИПЕДИ СО МИР НА СОВЕСТ

Бидејќи Тим е страстен за планински велосипедизам, тој се грижеше за осигурување од незгода. Покривката FIRST Accident Cover вклучува покривка за фрактури и дислокации, како и придобивки за рехабилитација и помагала за мобилност што можеби ќе ви требаат. Бидејќи го избрале златниот пакет, во случај на повеќе од 50% инвалидитет како резултат на несреќа, тие би добивале месечна пензија за сообраќајна незгода за 10 години.

Пресметка:

За само 6 евра месечно, на Тим му се гарантира компензација до 5.000 евра во случај на скршеница или дислокација, надомест за рехабилитација од 500 евра и за набавка на помагала за мобилност до 500 евра. Доколку се повредил во сообраќајна незгода до степен до кој имал 50% и повеќе инвалидитет, ќе добивал месечна пензија од 400 евра за 10 години. Информативната пресметка е само за информативни цели.

 

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development