Mojca

65 години, во пензија

Мојца работеше во банка повеќе од 30 години, но сега е активна пензионерка која конечно може безгрижно да талка по словенечките планини, да се дружи со другарките и да поминува повеќе време со своите внуци.

Едвај чека сопругот да и се придружи во динамичниот ритам на пензионирање и веќе прави планови каде сите ќе одат на пат.

Мојца и нејзиниот сопруг пред извесно време подигнаа дополнително пензиско осигурување, бидејќи сфаќаат дека и покрај тоа што отсекогаш работеле чесно и напорно, основната пензија ќе биде доволна за опстанок, но тешко би можеле да си дозволат нешто повеќе.

Среќна е што и таа и нејзиниот сопруг се уште се силни и со добро здравје. Затоа, имаат уште многу планови за иднината, но најважно за двајцата е што никогаш финансиски не би ги оптоварувале своите деца.

За Мојца важно е:

  • активни пензионерски денови
  • независност и начин на живот кој и одговара
  • за да не предизвика дополнителни финансиски грижи за нејзините деца

ДОПОЛНИТЕЛНА ПЕНЗИЈА СЕКОЈ МЕСЕЦ

Мојца избрала класичен пензиски ануитет, што значи дека до крајот на животот секој месец ќе добива дополнителна пензија, а износот секогаш ќе биде ист. Со дополнителна пензија може полесно да си го дозволи она што најмногу ја радува.

Пресметка:

До пензионирање, Мојца штедел секој месец и заштедил сума од 40.000 евра во дополнително пензиско осигурување. Бидејќи избрала класичен доживотен ануитет, секој месец добива 148,47 евра*.

*Во пресметката се земени 65 години. Информативната пресметка е само за информативни цели.

 

Dogovorite se za termin

 

НЕМА ФИНАНСИСКИ ГРИЖИ ЗА РОДНИНИТЕ

Мојца не сака да остава трошок на своите најблиски ниту во случај на смрт, поради што го избра PRVA Varnost Senior животно осигурување кое вклучува и додатоци за здравје и нега.

Пресметка:

Мојца плаќа премија од 10 евра секој месец, што и обезбедува осигурување од 1.362 евра во случај на смрт или 681 евра во случај на рак. Го избрала и пакетот 1 ПРВЕ Оскрба и за дополнителна премија од 14,68 евра се погрижила во итен случај во рок од 30 дена да биде примена во дом за стари лица и да добие сума за осигурување од 2.000 евра. По 20 години осигурување 5000 евра

*Во пресметката се земени 65 години. Информативната пресметка е само за информативни цели.

 

ПОКРИЕЊЕ НА НЕСРЕЌА

Уште откако се пензионираше, Мојца има осигурување од несреќа. Како дел од ПРВА Варност Сениор осигурување има и дополнителен пакет за осигурување од незгода, Пакет Б.

Пресметка:


Со дополнителната несреќа Пакет Б, со месечна премија од 5,69 евра, обезбедила надомест за скршеници, тешки изгореници, дислокации, хоспитализација поради несреќа, помош во домот и додатоци за мобилност, а осигурената сума во случај на несреќна смрт е 10.000 евра.

*Во пресметката се земени 65 години. Информативната пресметка е само за информативни цели.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development