Izberite pravi sklad zase

Starost: 36

Dinamični sklad

Delnice: 70%

Obveznice (srednja varnost): 15%

Obveznice (visoka varnost) depoziti: 15%

Minimalni zajamčen donos: NE

Ciljna neto donosnost: 6,5 %

 

Naročite klic svetovalca Donosi skladov

 

SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA GLEDE NA STAROSTNE SKUPINE

 

DINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Starostna skupina
do 49 let
od 49 do 61 let
nad 61 let
Ciljna naložbena struktura sklada
Naložbe v lastniške vrednostne papirje 70 %40 %5 %
Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, depozite15 %45 %75 %
Drugo (nepremičnine, alternativne naložbe, drugo)
15 %15 %20 %
Minimalni zajamčen donosNENEDA
Ciljna neto donosnost6,50 %4,50 %2,5 %

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development