PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2023 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2022 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu.«

»Certifikat Naj pokojninski sklad 2022 je nagrada revije Moje finance, ki je izvedla raziskavo med pokojninskimi skladi na slovenskem trgu

URAVNOTEŽENI SKLAD je namenjen posameznikom, starim od 49 do 61 let. Naložbeni cilj kritnega sklada je ob razpršitvi naložb med različne vrste naložb dosegati zmerno donosnost sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju srednje stopnje naložbenega tveganja*. Tudi tu so sredstva naložena v delnice velikih in perspektivnih podjetij, a prevladujejo pa podjetniške in državne obveznice ter druge varnejše naložbe. Zavarovanci so ob manjšem tveganju upravičeni do višjega donosa, hkrati pa bodo prihranki bolje zaščiteni pred morebitnimi kratkoročnimi nihanji.

*V primeru izbire kritnega sklada PRVA in PRVA+ URAVNOTEŽENI s srednjo delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki Kritnega sklada lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki.

Upravljalec pokojninskega sklada je PRVA Pokojninska družba, d.d.

Donosi pokojninskih skladov


Izbrano obdobje

Nalagam podatke...
2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development