PRVA ZAJAMČENI

Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v maju 2021.

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v maju 2021.«

»Certifikat Naj zajamčeni pokojninski sklad 2019 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med zajamčenimi pokojninskimi skladi na slovenskem trgu v juniju 2020.«

Varčevanje v ZAJAMČENEM SKLADU je ena od najvarnejših oblik varčevanja, saj v njem prevladujejo konservativne naložbe (državne in podjetniške obveznice ter bančni depoziti), Prva pa mora kot izvajalka zavarovancem zagotavljati najmanj minimalni zajamčen donos, predpisan s strani države.

Primarna naložbena cilja kritnega sklada sta tako ustvarjanje zadostnih denarnih tokov za izplačila vseh obveznosti iz naslova vplačanih sredstev zavarovancev in preseganje zakonsko določene minimalne zajamčene donosnosti ob sprejemanju nizke ravni naložbenega tveganja*.

Zajamčeni sklad je namenjen posameznikom, ki so stari vsaj 61 let in jim do upokojitve manjka manj kot 10 let.

*V primeru izbire kritnega sklada PRVA ZAJAMČENI zavarovanec prevzema naložbeno tveganje le nad višino zajamčenega donosa. Navedeni podatki opretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki kritnega sklada lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki.

Upravljalec pokojninskega sklada je PRVA Pokojninska družba, d.d.

Donosi pokojninskih skladov


Izbrano obdobje

Nalagam podatke...

*Za KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI je prikazan indeks. KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI namreč ni razdeljen na enote, zato se zanj VEP ne izračunava. Vrednost indeksa je izračunana iz doseženih mesečnih donosnosti. Na dan 31.12.2015  je bila vrednost indeksa enaka 10.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development