PRVA in PRVA+ DINAMIČNI

DINAMIČNI SKLAD je namenjen predvsem posameznikom, ki so mlajši od 49 let in lahko pri varčevanju prevzemajo več naložbenega tveganja. Naložbeni cilj sklada je dosegati visoko rast vrednosti sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju visoke stopnje tveganja*. Sredstva so v večji meri naložena v delnice podjetij iz različnih regij in panog, a tudi v državne in podjetniške obveznice. Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje brez zajamčenega donosa, vendar tako v daljšem časovnem obdobju dosega višje donose.

*V primeru izbire kritnega sklada PRVA in PRVA+ DINAMIČNI z visoko delniško izpostavljenostjo naložbeno tveganje v celoti prevzema zavarovanec. Navedeni podatki o pretekli donosnosti kritnega sklada ne predstavljajo napovedi prihodnjih donosov. Več o naložbeni politiki kritnega sklada lahko preberete v Pravilih upravljanja in v Izjavi o naložbeni politiki.

Upravljalec pokojninskega sklada je PRVA Pokojninska družba, d.d.

Donosi pokojninskih skladov

 


Izbrano obdobje

Nalagam podatke...
2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development