V kakšni obliki se izplačuje pokojninska renta? Ali imam izbiro?Renta se lahko izplačuje mesečno četrtletno, polletno ali letno. Vse rente se morajo po zakonu izplačevati dosmrtno, a je znotraj tega posamezniku na voljo več rentnih produktov (klasična dosmrtna renta, pospešena renta, renta z zajamčenim obdobjem izplačevanja ipd.).

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development