Kdo se lahko vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje?V dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo vse osebe, ki že plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko zavarovanje.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development