Kdaj sem upravičen do dodatne pokojninske rente?Do Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ste do rente upravičeni ob upokojitvi po pogojih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development