Kdaj je primeren čas za vlaganje?V kolikor imate razpoložljiva denarna sredstva in jih želite v naslednjih nekaj letih oplemenititi, so lahko trenutni upadi na finančnih trgih primerna nakupna priložnost. Smiselno je spoštovati spremenjene razmere na trgih in v naložbo vstopati premišljeno. Sedaj je pravi čas za obročno varčevanje. Z omenjenimi sredstvi lahko danes kupite večje število enot premoženja, z obdobjem nadpovprečnega okrevanja na finančnih trgih, ki glede na pretekle izkušnje praviloma sledi, pa gre pričakovati nadpovprečne donosnosti.

Za več informacij so tako obstoječim kot novim zavarovancem z veseljem na razpolago naši zavarovalni zastopniki, kontakte najdete na tej povezavi.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development