Kam se nalagajo sredstva zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja v dobi varčevanja?



Naložbe izvajalec izbira tako, da pri tem zagotavlja varnost, donosnost in tržnost naložb, ter ustrezno raznovrstnost in razpršitev teh naložb. Več o naložbeni politiki Prve in strukturi naložb si lahko preberete tukaj.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development