Kaj se zgodi, če gre podjetje, pri katerem sem zaposlen, v stečaj in preneha plačevati premije?Če gre podjetje v stečaj, s tem delavcem avtomatsko prenehajo delovna razmerja. Delavec ima možnost, da z varčevanjem nadaljuje individualno ali pa uveljavlja pravico do mirovanja. Če se ponovno zaposli, se lahko v varčevanje vključi pri novem delodajalcu, če ima ta sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development