Kaj se zgodi s pokojninsko rento v primeru smrti?V primeru smrti se renta (če gre za rento z garantirano dobo izplačevanja) do poteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencu, ki ga zavarovanec navede na ponudbi za sklenitev rente. Če upravičenec ni določen, se renta deduje skladno z Zakonom o dedovanju.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development