Kaj se zgodi s privarčevanimi sredstvi v dodatnem pokojninskem zavarovanju v primeru smrti zavarovanca?Če zavarovanec umre v obdobju, ko še varčuje, se privarčevana sredstva izplačajo upravičencem, ki jih je zavarovanec navedel na pristopni izjavi ob vključitvi in so navedeni tudi na polici. Če zavarovanec upravičencev ni navedel, se sredstva izplačajo zakonitim dedičem, za kar pred izplačilom potrebujemo sklep o dedovanju.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development