Ali se izplačevanje rente ob upokojitvi začne avtomatično ali je potrebno Prvo o tem posebej obvestiti?Izvajalci nimamo dostopa do podatkov ZPIZ o delovni dobi in upokojitvi posameznikov. Zato nas morajo posamezniki o svoji upokojitvi obvestiti. Najbolje je, če nam to sporočijo že 3 mesece pred predvideno upokojitvijo (ali pa nas o tem obvesti delodajalec), da lahko zavarovancem že v naprej pripravimo potrebne izračune in uredimo vse potrebno za čim prejšnji začetek prejemanja pokojninske rente.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development