Ali se dodatna pokojninska renta izplačuje preko ZPIZ-a?Ali se dodatna pokojninska renta izplačuje preko ZPIZ-a?

Dodatna pokojnina se na vaš TRR nakazuje ločeno, neodvisno od vaše osnovne pokojnine. Torej rento prejmete nakazano neposredno na vaš TRR s strani Prve osebne zavarovalnice. Višina rente ne vpliva na odmero regresa, izplačevalec rente pa o njenem izplačilu enkrat letno poroča na DURS.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development