Ali moram vsako leto vplačati dogovorjeni znesek v dodatno pokojninsko zavarovanje?Nikakor. Vplačate kolikor želite in kadarkoli želite. Višina vplačila vpliva na davčno olajšavo in s tem na subvencijo, ki jo boste prejeli od države.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development