Prva osebna zavarovalnica, d.d. (zavarovalnica), skladno z načelom mirnega reševanja sporov svojim zavarovancem v okviru sheme izvensodnega reševanja sporov omogoča interni postopek za reševanje pritožb pred pritožbenim organom zavarovalnice ter možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

1. Interni pritožbeni postopek

Pravilnik o načinu reševanja pritožb strank najdete tukaj.

2. Postopek pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v internem pritožbenem postopku ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe, ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) pravico podati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov:

Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (telefon: 01/300 93 81, elektronski naslov: irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov: www.zav-zdruzenje.si)

3. Postopek reševanja potrošniškega spora iz pogodbe, sklenjene prek spleta

Če je zavarovalna pogodba, iz katere izvira spor, sklenjena prek spleta, je za reševanje takšnih potrošniških sporov na voljo tudi posebna platforma EU, ki je dostopna tukaj. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development