Samo 19 EUR letno

Izplačilo ni obdavčeno

Manj finančnih skrbi

Življenje je včasih nepredvidljivo in nihče ni popolnoma varen pred nezgodami. Z odgovornim vedenjem lahko verjetnost nezgod in s tem poškodb sicer bistveno zmanjšate, v celoti pa jih ne morete preprečiti. Temeljno nezgodno zavarovanje je namenjeno takšnim nepredvidljivim situacijam, ki se tragično končajo.

Sklenite zavarovanje

Opis kritij

Vsak dan smo na cesti, nezgoda se lahko pripeti tudi med delom, najpogosteje pa celo v prostem času. Čeprav o takšnih situacijah nihče ne želi razmišljati, pa je neizbežno dejstvo, da se nezgode dogajajo vsak dan in ljudem različnih starosti.

S sklenitvijo zavarovanja boste nezgodno zavarovani za primer smrti v prometni ali kakršni koli drugi nezgodi. Tako bodo vaši svojci prejeli zavarovalnino, ki jim bo pomagala pokriti nastale stroške, odplačati vaše morebitne dolgove ali poskrbeti za vsakdanje življenjske stroške.

Temeljno nezgodno zavarovanje bo omogočilo izplačilo:

  • 10.000 EUR v primeru smrti zaradi prometne nesreče,
  • 8.000 EUR v primeru smrti zaradi katere koli druge nezgode.

Primer izračuna

letna premijaIzplačilo ob smrti v prometni nesrečiIzplačilo ob smrti zaradi kakšne druge nezgode
19 EUR10.000 EUR8.000 EUR

Več informacij na: 080 88 08info@prva.si

Samo 19 EUR letno

Izplačilo ni obdavčeno

Manj finančnih skrbi

Postopek sklenitve

  1. Izpolnite obrazec in naročite klic svetovalca ali pa nas pokličite na brezplačno številko 080 88 08.

  2. Z svetovalcem se dogovorite za naslov kamor vam bomo poslali položnico za plačilo prve letne premije.

  3. Ko poravnate prvo letno premijo vam po pošti pošljemo polico zavarovanje pa je sklenjeno.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development