NALOGA

Predmet razpisa je izbor posameznika ali skupine izvajalca-ev/oblikovalca-ev priložnostnega znaka z delovnim naslovom MED GENERACIJAMI. Znak mora vsebovati besedno zvezo MED GENERACIJAMI.

 

PROBLEMATIKA

Pri medgeneracijskem povezovanju gre predvsem za medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti.

Sodelujočim prinaša novo kakovost življenja, krepi duševno in telesno zdravje, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti ter zmanjšuje občutek osamljenosti.

Starejši nimajo stika z mladimi in ne razumejo današnjega načina odraščanja. Mlajši pa so prikrajšani za sobivanje s starejšo populacijo in njihovo življenjsko modrostjo.

Vsa življenjska obdobja v procesu staranja ponujajo polno novih in drugačnih izzivov in novih spoznanj. Naša naloga je, da vspostavimo sinergijo med generacijami in s tem oplemenitimo naša življenja ter vzpodbudimo miselnost, da je medgeneracijska pomoč pomembna naši družbi. 

Nagrada

1 najboljši predlog bomo odkupili in nagradili s 500 EUR.

 

Natečaj je zaključen

Zmagovalni predlog je pripravila:

NADJA JEZNIK

 

Kdo lahko sodeluje Splošni pogoji
2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development