Ob trenutni finančni krizi sem v dilemi, ali svoje življenjsko zavarovanje raje prekinem?Ravno v času naše največje ranljivosti, ko ugotavljamo da sta zdravje in življenje nas ter naših bližnjih največjega pomena, je prav, da se ohrani pravo mero odgovornosti, s katero se lahko ognete težavam v primeru najhujšega. Življenje je, kot vidimo, polno nepredvidljivih presenečenj, z življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost pa ste v primeru sklenjenih ustreznih kritij zavarovani za primer smrti in zoper druge nevarnosti zaradi katerih vam ali vaši družini preti izpad dohodka (poklicna invalidnost, kritične bolezni …)

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development