Koliko časa bom čakal na termin pregleda in kaj so moje obveznosti?Čas 10 delovnih dni do specialističnega pregleda začne teči takoj, ko vzpostavite obvezni kontakt z zdravstveno točko PRVA Zdravje. Po tem, ko dostopite do zdravstvene storitve nimate drugih obveznosti razen v primeru, ko ste naročeni na storitev, ki je kritje zavarovanja PRVA Zdravje – Specialisti ne vsebuje, ali ste kvoto kritja presegli. V obeh zadnjih primerih vam bomo račun, zmanjšan za 10 % popust, poslali po pošti.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development