Kam se obrnem v zvezi z opominom zaradi neplačila zavarovalne premije?Obrnite se na naše svetovalce na 080 88 08 ali na info@prva.si, kjer boste dobili vse potrebne informacije.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development