Pojavila se mi je bolečina/poškodba. Na koga se obrnem?V kolikor se želite naročiti na zdravstveno storitev, nas pokličite na telefonsko številko točke PRVA Zdravje 01 7 775 775. Za koriščenje kot običajno izberete številko 2, vnesete 7 mestno številko zavarovanca (PIN).

Če ste zdravi in niste imeli stika z okuženimi oz. potencialno okuženimi osebami, boste v največ 10 delovnih dneh naročeni na pregled oz. poseg. Po navodilih za sprejem in obravnavo bolnikov, ki jih je pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje, bomo posameznike, ki ustrezajo pogojem za obisk ambulante, dan pred pregledom poklicali in z njimi ustno opravili anamnestični protokol za morebitno zaznavo možnosti okužbe s COVID-19.

Tudi ob sprejemu v ambulanto bo zdravstveno osebje z bolnikom opravilo enak pogovor kot po telefonu in ga pregledalo. Če bi se izkazalo, da je bolnik pozitiven oz. ima znake okužbe zgornjih dihal, ga bodo usmerili k osebnemu zdravniku, ki mu bo predlagal nadaljnje postopke.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development