Kaj če zavarovanec ne more priti na specialistični pregled takrat, ko se je dogovoril za termin?Dogovorjeni termin izvedbe zdravstvenih storitev se lahko odpove ali predlaga spremembo. O tem mora takoj ali najmanj šest ur pred predhodno dogovorjenim terminom obvestiti zdravstveno točko PRVA Zdravje. V primeru, da zavarovanec termina ne odpove, se šteje, da je zavarovalna storitev koriščena.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development