20. 8. 2020

Vaša pogosta vprašanja v času epidemije novega koronavirusa

V duhu odgovornega ravnanja, ob skrbi za  zdravje in z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa, smo do nadaljnega zaprli našo poslovalnico na Fajfarjevi ulici 33, v Ljubljani.

Potrudili se bomo, da v tem času z vami kar največ uredimo prek naše brezplačne telefonske številke 080 88 08 in prek elektronske pošte info@prva.si. Tu smo za vas dosegljivi vsak dan med 8. in 16. uro. Naše zavarovance v primeru vprašanj usmerjamo tudi na naš novi spletni portal moja PRVA.

Z našim življenjskim zavarovanjem smo skušali zajeti vse morebitne nevarnosti, s čimer vam bi lahko v primeru bolezni ali nezgode zagotovili skrb manj. Tako bi tudi v primeru smrti zaradi posledic okužbe s koronavirusom, upravičencu, ki je določen na polici, PRVA izplačala zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovane osebe. Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost za primer okužbe zavarovani osebi krije tudi mesečno nadomestilo in nego.

Ravno v času naše največje ranljivosti, ko ugotavljamo da sta zdravje in življenje nas ter naših bližnjih največjega pomena, je prav, da se ohrani pravo mero odgovornosti, s katero se lahko ognete težavam v primeru najhujšega. Življenje je, kot vidimo, polno nepredvidljivih presenečenj, z življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost pa ste v primeru sklenjenih ustreznih kritij zavarovani za primer smrti in zoper druge nevarnosti zaradi katerih vam ali vaši družini preti izpad dohodka (poklicna invalidnost, kritične bolezni …)

Če ste zdravljenje zaključili in ste že prejeli vso zdravstveno dokumentacijo, lahko prijavo škode skupaj s skeni ali fotografijami dokumentacije oddate na skode@prva.si

Tudi v primeru, če zdravstvene dokumentacije še nimate, lahko oddate škodni zahtevek, dokumentacijo pa boste dopolnili takrat, ko bo to mogoče. V kolikor želite, da zdravstveno dokumentacijo namesto vas pridobi zavarovalnica, na obrazcu za prijavo škodnega dogodka, pod »Druga obvestila in opombe« to ustrezno zapišite.

Zavarovancem, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje in PRVA Diagnoza, v primeru novonastale bolezni ali poškodbe, tudi v času epidemije COVID-19 zagotavljamo dostop do kakovostnih specialističnih storitev, rehabilitacij in drugih nenujnih oblik zdravljenja v največ 10 delovnih dneh.

Z 10. aprilom 2020 so v veljavo stopile spremembe Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, ki omogočajo ponovno vzpostavitev izvajanja nenujnih ambulantnih specialističnih dejavnosti.

Za zavarovance, s sklenjenim zavarovanjem PRVA Zdravje in PRVA Diagnoza to pomeni ponovno omogočen hiter dostop do strokovnih in celostnih zdravstvenih storitev znotraj mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev.

Zavedamo se, da je v tem trenutku ključno, da zdravstvene storitve PRVA Zdravje približamo zavarovancem na način, da se bodo na vsakem koraku počutili varne. Zdravstvene storitve bodo tako izvajali zgolj tisti izvajalci zdravstvenih dejavnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

Naša mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev je ob ponovni vzpostavitvi zavezana k upoštevanju navodil za sprejem in obravnavo teh pacientov, ki jih je za njihovo varno obravnavo in učinkovito preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje.

Ponovna uvedba zdravstvenih storitev, kot so ambulantna specialistka in diagnostika, rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, velja le za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Za izvajanje dodatnih preventivnih diagnostičnih testov, prepoved še vedno velja.

V kolikor se želite naročiti na zdravstveno storitev, nas pokličite na telefonsko številko točke PRVA Zdravje 01 7 775 775. Za koriščenje kot običajno izberete številko 2, vnesete 7 mestno številko zavarovanca (PIN).

Če ste zdravi in niste imeli stika z okuženimi oz. potencialno okuženimi osebami, boste v največ 10 delovnih dneh naročeni na pregled oz. poseg. Po navodilih za sprejem in obravnavo bolnikov, ki jih je pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje, bomo posameznike, ki ustrezajo pogojem za obisk ambulante, dan pred pregledom poklicali in z njimi ustno opravili anamnestični protokol za morebitno zaznavo možnosti okužbe s COVID-19.

Tudi ob sprejemu v ambulanto bo zdravstveno osebje z bolnikom opravilo enak pogovor kot po telefonu in ga pregledalo. Če bi se izkazalo, da je bolnik pozitiven oz. ima znake okužbe zgornjih dihal, ga bodo usmerili k osebnemu zdravniku, ki mu bo predlagal nadaljnje postopke.

Vaša sredstva so pri nas na varnem. Pri postavljanju varčevalnih načrtov ste se spraševali o vaših ciljih, o likvidnostnih potrebah in tudi o sposobnosti sprejemanja tveganja. Zato vam svetujemo, da se kljub situaciji ne odpovedujete varčevalnim načrtom, ki ste jih zastavljali z namenom zagotavljanja varnosti za težke čase.

Sodeč po dogajanjih na finančnih trgih je okužba z virusom prizadela praktično ves svet, intenziteti upada osrednjih delniških indeksov, ki smo ji bili priča, smo v preteklosti na delniških trgih doživeli trikrat. Z namenom omilitve negativnega vpliva na gospodarstvo so države in centralne banke pričele z relativno odločnimi koraki v smeri fiskalnih in monetarnih spodbud, ki sodeč po odzivu finančnih trgov, zaenkrat niso imeli blagodejnega učinka.

V želji po hitrejšem gospodarskem okrevanju po uspešni zajezitvi širjenja koronavirusa, se že pripravljajo različni spodbujevalni ukrepi pa vendarle finančne trge zaenkrat prevevata zmeda in negotovost. Dejstvo pa je, da bomo učinke ukrepov lahko občutili šele kasneje, ko se bodo razmere v zvezi s širjenjem okužb z virusom umirile. V dnevno spreminjajočih se razmerah je zato še toliko bolj pomembno zavedanje, da če vlagamo in varčujemo na dolgi rok, čas dela za nas. To pomeni, da se z daljšanjem dobe varčevanja povečuje verjetnost, da bo dejanska dosežena donosnost enaka pričakovani. Skupaj z ustrezno razpršenostjo finančnih naložb, ki jo v PRVI zagotavljamo tako pri upravljanju pokojninskih kot tudi naložbenih skladov, ostaja dolgoročni vlagatelj preudarno investiran, trenutnim borznim korekcijam navkljub.

V kolikor imate razpoložljiva denarna sredstva in jih želite v naslednjih nekaj letih oplemenititi, so lahko trenutni upadi na finančnih trgih primerna nakupna priložnost. Smiselno je spoštovati spremenjene razmere na trgih in v naložbo vstopati premišljeno. Sedaj je pravi čas za obročno varčevanje. Z omenjenimi sredstvi lahko danes kupite večje število enot premoženja, z obdobjem nadpovprečnega okrevanja na finančnih trgih, ki glede na pretekle izkušnje praviloma sledi, pa gre pričakovati nadpovprečne donosnosti.

Za več informacij so tako obstoječim kot novim zavarovancem z veseljem na razpolago naši zavarovalni zastopniki, kontakte najdete na tej povezavi.

Za hitro reševanje škod za življenjska zavarovanja vas prosimo, da k prijavi skenirano priložite vso dokumentacijo, ki jo imate v času prijave obravnavanega škodnega primera. Svetujemo, da elektronska sporočila, ki vsebujejo osebne podatke, pošiljate na varen način. Posredujete nam jo lahko na skode@prva.si. Za več informacij smo vam na voljo na tudi na 080 88 08.

Ne glede na razmere, v PRVI vsi postopki normalno tečejo. Od vas bomo poleg podpisane ponudbe potrebovali še kopijo bančne kartice, kartice upokojenca ali odločbe o upokojitvi in osebne izkaznice. Vse pošljite na naš naslov: Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Več informacij boste prejeli na 080 88 08.

V PRVI imate naši zavarovanci možnost modifikacije in sklenitve zavarovanja na daljavo. To pomeni, da boste lahko z nami sklenili oziroma uredili zavarovanje od doma, brez fizičnega stika. Za pomoč in več informacij, se prosimo obrnite na svojega zavarovalnega zastopnika.

Istočasno pa bo tudi vsem novim zavarovancem od aprila dalje na daljavo na voljo sklenitev življenjskih zavarovanj in naložbenih varčevanj. Medtem je sklenitev zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje na daljavo že možna. Za več informacij, se prosimo obrnite na zavarovalnega zastopnika v vaši regiji.

Vse kontakte Prvine prodajne mreže najdete na tej povezavi.

To je tržno sporočilo in navedena pojasnila zavarovalnice pravno ne zavezujejo, za vsa zavarovanja veljajo za njih veljavni splošni in posebni pogoji.

Čas za inventuro odnosov z Melito Kuhar


Melita Kuhar

Predstavljamo vam blog, ustvarjen v sodelovanju z Melito Kuhar, strokovnjakinjo za partnerske odnose in vzgojo otrok. Na njem bomo skrbeli za kakovostne vsebine in recepte, s katerimi vam bomo pomagali uspešno sprejeti novi način življenja in vse trenutne razmere obrniti v plus.

Čas doma je idealna priložnost, da se poglobimo v naše odnose z najbližjimi, naredimo inventuro vrednot in ozavestimo, kaj nam pomeni največ. Čas je torej, da se imamo radi, se povežemo in se naučimo biti strpni, sočutni, spoštljivi in odgovorni. To v resnici šteje največ.

Za Eno skrb manj nas spremljajte in postavite življenje na prvo mesto.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development