Prva družini prijazno podjetje

V Prvi osebni zavarovalnici se zavedamo pomembnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja naših sodelavcev, zato smo skupaj z našimi zaposlenimi vedno v iskanju novih rešitev in ukrepov , skaterimi lahko dodatno izboljšamonaše delovno okolje, ga skupaj naredimo bolj prijetnega.

Naši zaposleni so deležni ugodnosti:

 • Skrajšan delovni čas zaradi izrednih družinskih obveznosti: zaposleni z družinskimi obveznostmi imajo možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas. Za tovrstni delovni čas se lahko odločijo glede na svoje družinske potrebe tudi izven zakonsko upravičenega obdobja.
 • Delovni čas po življenjskih obdobjih: glede na obremenjenost zaposlenega z družinskimi obveznostmi, se lahko z zaposlenim sklene individualni dogovor o odsotnosti z delovnega mesta za daljše časovno obdobje, nad zakonsko določenimi možnostmi.
 • Otroški časovni bonus – zaposlenim z otroki se priznajo dodatne delovne ure ali dodatni prosti dnevi, nad zakonsko določenimi možnostmi v primerih:
  • spremljanje prvošolčka na prvi šolski dan: prost dan lahko zaposleni pridobi za spremstvo svojega otroka na prvi šolski dan v prvem razredu osnovne šole;
  • uvajanje v vrtec: v tednu, ko se otroka uvaja v vrtec, se zaposlenemu omogoči fleksibilni delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo;
  • informativni dan: starši lahko pridobijo prost dan za udeležbo na informativnem dnevu otroka v devetem razredu osnovne šole.
 • Dodatne odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov: zaposlenim se prizna dodatne odsotnosti z nadomestilom plače zaradi obiska zdravnika. To lahko zaposleni koristijo za lastne potrebe ali za spremstvo družinskega člana pri zdravniku.
 • Medsebojno druženje zaposlenih: zaposleni so vabljeni k druženju na pomladnem izletu ali pikniku z rekreacijo in na zabavi ob zaključku leta.
 • Obdaritev otrok zaposlenih: sodelavka ali sodelavec ob naraščaju prejme ljubko presenečenje za svojega novorojenčka. Vsako leto pa organiziramo tudi decembrsko prireditev, v okviru katere najmlajše obdari dedek Mraz.
 • Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: naloga tima je širjenje idej, spodbujanje dvosmerne komunikacije med zaposlenimi ter zbiranje pobud za nove ukrepe.
 • Raziskave zadovoljstva med zaposlenimi: zbiranje povratnih informacij.
 • Komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo: obveščanje o sprejetih ukrepih.
 • Izobraževanje s področja usklajevanja dela in družine za vodje: osveščanje vodij o pomembnosti tega področja.
 • Dodatna pokojnina:PRVA vplačuje premijo v 2. pokojninski steber vsem zaposlenim v podjetju dlje kot eno leto.
 • Ugodnosti pri zavarovanju: možnost vključitve v kolektivno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje za zaposlene in njihove družinske člane.
 • Delno gibljiv delovni čas:zaposleni imajo možnost sooblikovanja svojega delovnega časa. Določeno je časovno obdobje obvezne prisotnosti na delovnem mestu, točen čas prihoda in odhoda pa je prepuščen posamezniku glede na osebne potrebe oz. potrebe njegovega delovnega mesta.
 • Osvežitev: zaposlenim je na sedežu družbe na voljo sveže sadje.
 • Spodbujanje neformalnega druženja: organiziramo tematska neformalna druženja zaposlenih med delovnim časom, kot tudi popoldansko »after-work« druženje.
 • Športne dejavnosti: možnost športnega udejstvovanja na različnih organiziranih dejavnostih.
 • Prijetno delovno okolje: naši delovni prostori so oblikovani z namenom združevanja. Naravne barve in eko dizajn zagotavljajo dobro počutje ter spodbujajo kreativnost. Spodbujajo tudi timsko povezovanje. Moderna kuhinja in kafeterija, dnevna soba z družabnimi igrami, številne manjše sobe in telefonska govorilnica – izbira sprostitve je stvar posameznika.

Za vprašanja in ponudbe povezane z delom na PRVI smo dosegljivi na e-naslovu zaposlitev@prva.si.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development