22 LET POBUD IN OZAVEŠČANJA O PRIHODNOSTI


Danes je dan, ko lahko ustvarimo spremembe in s tem obrnemo naš jutrišnji svet na bolje. V PRVI zato v sklopu našega poslanstva, ki je v ozaveščanju o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost, v ta namen obeležujemo t.i. dan prihodnosti. Namenjen je konstruktivnemu premisleku o naših osebnih vizijah in željah, 14. decembra 2021 ga bomo zaznamovali šestič.

Na prvi dan prihodnosti, 14. 12. 2016 smo skupaj z županom Mestne občine Ljubljana, Zoranom Jankovićem, postavili časovno kapsulo in vanjo oddali želje in vizije našega življenja čez 20 let. Čez 20 let jo bomo skupaj odprli in v Ljubljani pripravili javno razstavo vseh prejetih vizij, ki jih bomo lahko primerjali z dejanskim stanjem.

Od tu nas je rdeča nit vodila k pomembni vzpostavitvi sinergij med generacijami, s čimer lahko oplemenitimo naše življenje. V ta namen smo z vami ustvarjali priložnostni znak “Med generacijami”, v centrih starejših DEOS so se starostniki družili ob pletenju copatkov, na dan prihodnosti pa smo s temi na še nepopisano življenjsko pot pospremili vse novorojenčke po Sloveniji. Ob bok temu smo z donacijo podprli projekt Porodnišnice Ljubljana Slojenčki, porodnišnico pa obarvali v rdeče.

Ker drevesa povezujejo generacije in izhajamo iz želje po bolj kakovostnem bivanju zanamcev, smo za bolj zeleno prihodnost ob dnevu prihodnosti leta 2018 pomagali slovenskim gozdovom. V občini Črna na Koroškem so vetrolomi povzročili velikansko in nepopravljivo škodo, zato smo jim predali donacijo za več kot 7.250 sadik gozdnih dreves za obnovo gozdov, pozneje pa so na našo pobudo skupaj stopili številni prostovoljci, zavihali rokave in prispevali svoj košček k obnovi.

Ker je najboljši zgled družbi začeti pri sebi, smo k sodelovanju najprej povabili vse svoje sodelavce. Prostovoljno delo je za nas pomemben element, saj nagovarja naše zaposlene in širšo družbo. Gozdovi so naše naravno bogastvo in pomembno vplivajo na kakovost našega življenja, zato skrb zanje štejemo za pomembno naložbo v prihodnost. So tudi čudovit simbol medgeneracijskega povezovanja, saj bodo drevesa rasla z nami in našimi zanamci.

Prihajajoči dan prihodnosti pa bo letos že četrto leto zapored pri najpomembnejšem živem bitju, čebeli. Zaščita čebel je naložba v trajnostno prenovo in ustvarjanje bolj varnega okolja za prihodnje generacije. Skupaj s partnerjem, Čebelarsko zvezo Slovenije, smo snovali projekt #PRVAčebela. Ta je v javnosti naletel na najboljše odzive. V okviru tega projekta namreč osnovnošolce in tudi srednješolce spodbujamo, naj začnejo spoznavati pomen in vlogo čebel in čebelarstva v Sloveniji in svetu, se seznanijo z osnovami čebelarjenja in nadaljujejo našo tradicionalno panogo.

V letih 2020 – 2022 smo k sajenju medovitih rastlin spodbujali tudi zavarovance, s sponzorskimi sredstvi pa smo omogočili postavitev učnih čebelnjakov pri skupno že 12 čebelarskih društvih, izbranih na podlagi javnega razpisa in glasovanja ljudstva.

#PRVAčebela se torej spet prebuja 14. 12. Na osnovi novega javnega razpisa bomo v 2023 novim štirim čebelarskim društvom, ki s čebelarski krožki delujejo na osnovnih ali srednjih šolah, omogočili postavitev tipiziranega učnega čebelnjaka. Simbolični sklep bo na svetovni dan čebel 20. maja, ki se zaznamuje s sloganom Bee Engaged (Angažiraj se), namen akcije pa je natanko to.

 

 

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development