Новости  

Življenje je polno presenečenj, zato je ustrezna zaščita dolgov pomembna.Prva Varnost riziko življenjsko zavarovanje - zavarovannje kredita

Riziko življenjsko zavarovanje je pojem, ki bi ga morali poznati vsi. Marsikdo zmotno misli, da gre le še za en mesečni strošek več, a dejstvo je, da bi morali biti ljudje v zvezi s tem precej bolj ozaveščeni.

V sklopu riziko življenjskega zavarovanja PRVA Varnost imate med drugim možnost zavarovanja kredita. Kot vsi vemo, gre za enega najpogostejših dolgov, težko namreč najdemo človeka, ki še ni najel vsaj enega kratkoročnega kredita za določen namen. Seveda je mnogo tudi tistih, ki imajo kredit z daljšo odplačilno dobo − od 10 pa vse do 30 let. Če gre vse po sreči, se kredit brez prekinitev odplača v dogovorjeni dobi. Vemo pa, da je življenje pogosto nepredvidljivo in nas lahko preseneti z neprijetnimi situacijami, zato je vsekakor bolje, da smo nanje pripravljeni. Odločitev, da sklenemo življenjsko zavarovanje, je še najmanj, kar lahko naredimo za varnejšo in bolj brezskrbno prihodnost.

Primer: Goran je pri 31 letih najel kredit za nakup avtomobila. Znesek kredita je znašal 8.000,00 EUR, obvezal se je za odplačevanje v obrokih po 250,00 EUR na mesec za tri leta. Eno leto kasneje je Goran izgubil življenje v delovni nesreči, kar je popolnoma šokiralo njegovo ženo Mojco in dva majhna otroka. Ne le da so izgubili moža in očeta, za njim je ostal še delno neodplačan kredit. Ker Goran kredita ni imel posebej zavarovanega, je torej njegovo odplačevanje padlo na Mojco. Zaposlena je bila le za polovični delovni čas in je obroke odplačevala z veliko težavo. Poleg novih stroškov je zelo težko poskrbela za vse preostale finančne obveznosti, večkrat si je morala izposoditi prihranke svojih staršev, da je lahko preživela mesec.

Kot lahko vidimo, je lahko nižji znesek kredita ravno tako obremenjujoč kot tisti, ki ga sklenemo za daljše obdobje. Pri slednjem celo pogosteje poskrbimo, da je v primeru nepredvidljive situacije zavarovan. Pozabimo pa na dejstvo, da se lahko tako rekoč kadarkoli znajdemo v težki situaciji in da je nujno, da zavarujemo tudi kratkoročne kredite.

 

Ali veste, kako imate zavarovan vaš kredit?

Kreditojemalec plača določene stroške ob zavarovanju kredita in sklepa, da je s tem njegov kredit v celoti zavarovan. Žal pa to ni nujno res.

Ker je to najpogostejša dilema – kakšno zavarovanje sem plačal in kaj mi sploh krije –, si v grobem lahko bistvo najlažje razčlenimo tako:

  1. Kredit, ki ga vzamemo pri banki, MORA biti zavarovan, najpogosteje je s plačilom zavarovalne premije ali hipoteko. Tovrstno plačilo pomeni, da ima kredit krita BANKA in ne kreditojemalec. Če oseba umre ali ni več sposobna plačevati obrokov, zavarovalnica preostanek kredita poplača banki in za dolg terja kreditojemalca (ali njegove dediče).
  2. Drugi tip zavarovanja je riziko življenjsko zavarovanje; ta krije popolnoma druge rizike kot zavarovanje iz prve točke, zavaruje namreč družinske člane kreditojemalca pred tem, da najete kredite v primeru njegove smrti odplača zavarovalnica. Če je zavarovalna vsota dovolj visoka (torej višja od najetega kredita), upravičenci dobijo celotno izplačilo, ki za določen čas nadomesti izgubljeni prihodek umrlega družinskega člana. Zadnja pomembna razlika z zavarovanjem iz prve točke je, da banka nikakor ne sme pogojevati sklenitve življenjskega zavarovanja. Riziko življenjsko zavarovanje mora biti torej prostovoljno sklenjeno glede na potrebo kreditojemalca.

 

Kredit zavarujte z vinkulacijo police riziko življenjskega zavarovanja

Ker svojcev ob nepričakovanih hudih preizkušnjah zagotovo ne bi radi obremenjevali še s finančnimi bremeni, lahko sklenemo riziko življenjsko zavarovanje in tako poskrbimo za finančno varnost potomcev, dedičev oziroma najbližjih svojcev. Smiselna rešitev je zavarovanje kredita z vinkulacijo police za življenjsko zavarovanje. Zavarovanje poskrbi za celovito zaščito v eni potezi, saj ga lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam.

Ker je treba čim bolj ustrezno določiti višino zavarovalne vsote, vam pri tem brezplačno svetujemo. Za osnovo izračuna je namreč treba upoštevati vse dolgove, izpad osebnega dohodka in ostala finančna bremena.

Riziko življenjsko zavarovanje sklenete popolnoma enostavno − pokličite naše svetovalce ali izpolnite kontaktni obrazec. S svetovalcem se boste dogovorili za termin srečanja, na katerem bosta določila vam prilagojeno kritje in zavarovalno vsoto. Po podpisu zavarovalne police le še vplačate prvo premijo.

 

Za zavarovanje je lahko prepozno

Riziko življenjsko zavarovanje namreč ni stvar, ki bi jo lahko sklepali ‘na zalogo’, saj gre za to, da je premija pri mlajših strankah precej nižja kot pri starejših. Slednje so precej bolj dovzetne za razna obolenja, veliko večja je tudi možnost, da so že prebolele katero resnejšo bolezen (npr. raka). V takšnem primeru je sklenitev zavarovanja pod določenimi pogoji sicer še mogoča, a ni nujno. Tudi premija je lahko več kot dvakrat višja od premije stranke, ki je sklenila riziko življenjsko zavarovanje in še ni zbolela. Pomembnost pravočasne sklenitve zavarovanja še najbolje opiše dejstvo, da se veliko strank potrebe po sklenitvi zave šele, ko doživijo neprijeten dogodek. In iz omenjenih razlogov je takrat pogosto že prepozno.

 

ODGOVORNI DANES, SKRB MANJ JUTRI

Želite osebno svetovanje? Izpolnite obrazec za neobvezujoče povpraševanje in kontaktiral vas bo naš svetovalec.
    Оваа веб-локација е заштитена од reCAPTCHA.

     


    2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development