Новости  

Vseh novih izzivov se lotevamo skupajPrva osebna zavarovalnica novi prostori 2

V PRVI se dobro zavedamo pomembnosti motiviranih in zavzetih zaposlenih, s katerimi lahko dosegamo dobre rezultate in dolgoročni uspeh, zaradi česar zadovoljstvo svojih zaposlenih postavljamo na prvo mesto.

Leto dni nazaj smo se prvič vključili v projekt Zlata nit in izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Pozitivni trend letošnjih anketnih rezultatov dokazuje, da smo v minulem obdobju znali združiti moči, predvsem smo ponosni na boljšo vključenost zaposlenih.

V letu 2017 smo organizirali interne delavnice, na katerih smo skupaj z zaposlenimi iskali rešitve za  izboljšave. Posodobili smo sistem nagrajevanja in se ob tem osredotočili na interno komunikacijo, s kakršno posamezniku lahko vlijemo občutek vključenosti v odločitve podjetja.  Poleg tega smo vzpostavili transparentno komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom podjetja, saj je tudi transparentnost ena naših vrednot, na kateri gradimo.

V lanskem letu se nam je ponudila priložnost za nakup novih poslovnih prostorov. Takrat smo sklenili, da v projekt vključimo vse zaposlene. Vzpostavili smo t.i. selitveno skupino, sestavljeno iz predstavnikov oddelkov v podjetju. Skupina je primarno skrbela za pretok informacij in glas zaposlenih med vodstvom podjetja in arhitekti. Obenem so svoje kolege prek platforme interne komunikacije FB Workplace obveščali o poteku projekta in jih vključevali v izbiro opreme, spraševali za mnenje in vzpostavljali odlično dvosmerno komunikacijo.

Istočasno je selitvena skupina skrbela za splošno obveščenost in vključevanje zaposlenih v marketinške projekte. Vzpostavili smo integrirano komunikacijo tako navzven kot navznoter ter dokazali, da smo družbeno odgovorni. Skupaj smo pomagali starostnikom pri telesni vadbi, ki jo organizira socialnovarstveni program Aktiven dan, ob Unicefovem svetovnemu dnevu otroka, pa smo organizirali dogodek za naše najmlajše, ki so na ta dan kot mali šefi zasedli delovna mesta vseh direktorjev.

 


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development