Новости  

Volitve članov v pokojninski odbor Prve osebne zavarovalnicePrva osebna zavarovalnica, d.d. razpisuje volitve članov v Pokojninski odbor skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA IN PRVA+.

Rok za oddajo kandidatur je do 12.2.2020. Kandidati lahko kandidirajo v pokojninski odbor kot predstavnik delodajalcev ali kot predstavnik članov. Kandidati so dolžni svoje pisne kandidature predložiti v roku na naslov: Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana.

Pogoji za kandidate in postopek kandidiranja so natančneje opisani v  Pravilniku o volitvah članov pokojninskega odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA in PRVA+ , ki sta dostopna na spodnjih povezavah, skupaj z zahtevanimi obrazci.

Ljubljana dne, 28.1.2020

Uprava Prve osebne zavarovalnice d.d.

Priloge:


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development