Medijsko središče  Новости  

V dobrodelni akciji posadili 7.250 dreves za zeleno prihodnost Črne na KoroškemDan prihodnosti Ekipa PRVE pri delu

ČRNA NA KOROŠKEM, 21. maj 2019  – Občino Črna na Koroškem je v zadnjih letih prizadelo veliko naravnih katastrof – neurja, plazovi, poplave in vetrolomi. Prav vetrolomi so v bogatih gozdovih povzročili velikansko in nepopravljivo škodo, imeli bodo dolgoročne posledice in stanje gozdov v občini še dolgo ne bo enako kot je nekoč bilo. Pa vendarle so na pobudo PRVE skupaj stopili številni prostovoljci, zavihali rokave in prispevali svoj košček k obnovi.

Samo oktobrska ujma je v občini Črna povzročila približno 100 tisoč evrov škode na občinski infrastrukturi, podrtih pa je bilo več kot 110.000 kubičnih metrov dreves. Za pomoč pri obnovi poškodovanih območij je v okviru Dneva prihodnosti, ki ga v Sloveniji obeležujemo 14. decembra, Prva osebna zavarovalnica občini predala donacijo več kot 7.250 sadik gozdnih dreves za obnovo gozdov.

Dobrodelna gesta je bila s strani lokalnih prebivalcev lepo sprejeta, saj so jim v PRVI pokazali, da v nesreči niso sami. Od tu je sledila obljuba, da bodo pomladi zavihali rokave in tudi tako pomagali prispevati svoj košček k obnovi. Veliko podporo korporativni prostovoljski akciji je že lani ob sprejetju donacije izrazila županja občine Črna na Koroškem mag. Romana Lesjak.

Prav tako pobudo in pomoč prostovoljcev podpirajo v Zavodu za gozdove Slovenije: »Strokovni delavci Zavoda za gozdove Slovenije si skupaj z lastniki gozdov prizadevamo, da bi negativne posledice ujm čim bolj omejili. Med prebivalci Občine Črna na Koroškem je zavedanje o pomenu gozdov, zaradi dogodkov v preteklosti, še posebej prisotno. Pozitivno smo presenečeni nad odzivom širše javnosti, ki izraža veliko skrb za gozdove na Koroškem in je s prostovoljskimi akcijami pripravljena sodelovati pri izvajanju potrebnih ukrepov za sanacijo. Zavedanje javnosti o pomenu gozda, je za gozdarje spodbuda  in obveza za skrbno strokovno delo z gozdovi tudi v prihodnosti.«, je povedal Branko Gradišnik, vodja območne enote Slovenj Gradec.

 

Drevo mora v globino, da lahko zraste v nebo

 Ob Dnevu prihodnosti PRVA vsako leto pozornost nameni posebnemu projektu, skladnemu s poslanstvom podjetja. Glavni namen je vzbujanje zavesti, da svojo prihodnost s prav vsakim dejanjem gradimo že danes. Ob tem je ključna naloga vsakega posameznika, da pri uresničevanju tega aktivno sodeluje. Ker je najboljši zgled družbi začeti pri sebi, so k sodelovanju v tokratni akciji najprej povabili zaposlene.

Izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, Janez Kranjc je ob podpori podjetja Črni povedal: »Prostovoljno delo je za PRVO pomemben element, saj nagovarja naše zaposlene kot tudi družbo širše. Ker so gozdovi naše naravno bogastvo in pomembno vplivajo na kakovost našega življenja, skrb zanje smatramo za pomembno naložbo v prihodnost. So tudi čudovit simbol medgeneracijskega povezovanja, saj bodo rasla z nami in z našimi zanamci. Zelo smo hvaležni našim zaposlenim, saj so s prostovoljnim delom izkazali podporo prispevku, ki ga kot podjetje želimo predati družbi. Istočasno ga ni lepšega od krepitve povezanosti in timskega duha s sodelavci na tak zdrav način.«

 

Pozdrav bolj zeleni prihodnost Črne

Dobrodelne akcije pogozdovanja so se poleg zaposlenih iz Prve osebne zavarovalnice, udeležili tudi zaposleni iz podjetja Deos, zaposleni  iz občinske uprave in režijskega obrata Občine Črna na Koroškem, predstavniki Zavoda za Gozdove Slovenije, lastniki gozdov, zaposleni in učenci OŠ Črna na Koroškem, zaposleni in uporabniki CUDV Črna na Koroškem, predstavniki društev in drugi občani.

Več kot 130 prostovoljcev je na skoraj šestih hektarjih gozdne površine posadilo 7.250 sadik gozdnega drevja. Obsežna obnova s sadnjo bukve, smreke, javorja in macesna je potekala na območju gozdov v zasebni lasti, večinoma v zaselkih Bistra, Javorje, Ludranski vrh in Koprivna.

S celodnevno akcijo je organizatorjem uspelo poudariti pomen medsebojnega sodelovanja, pomoči in prostovoljnega dela tam, kjer je to najbolj potrebno. Skupaj so pokazali, da jim ni vseeno za naravo, za prihodnost novih generacij in za koroške bisere, ki že od nekdaj slovijo po svojem gozdnem bogastvu. Tovrstna pobuda deluje kot vez za izmenjavanje izkušenj, s katerimi je življenje bolj polno in se povrne v obliki dobre energije.2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development