Новости  

V času epidemije COVID-19 zagotavljamo hiter dostop do zdravnikaZavarovancem, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, v primeru novonastale bolezni ali poškodbe, tudi v času epidemije COVID-19 zagotavljamo dostop do kakovostnih specialističnih storitev, rehabilitacij in drugih nenujnih oblik zdravljenja v največ 10 delovnih dneh.

Z 10. aprilom 2020 so v veljavo stopile spremembe Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije, ki omogočajo ponovno vzpostavitev izvajanja nenujnih ambulantnih specialističnih dejavnosti.

Za zavarovance, s sklenjenim zavarovanjem PRVA Zdravje to pomeni ponovno omogočen hiter dostop do strokovnih in celostnih zdravstvenih storitev znotraj mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev.

 

V javnem zdravstvenem sistemu čakalne dobe še daljše

Odločitev Ministrstva za zdravje pomeni razbremenitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, omogoča pretočnost bolnikov iz primarne na sekundarno raven, predvsem pa zagotavlja zdravstveno obravnavo vsem tistim bolnikom, za katere bi preložitev oziroma opustitev zdravstvenih storitev lahko vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja.

Sprememba odloka naj bi zmanjšala učinke sprejetih ukrepov na podaljšanje čakalnih dob v javnem zdravstvenem sistemu. Zdravstveno stanje prebivalstva se bo zaradi odsotnosti zdravstvenih storitev v času karantene zelo verjetno poslabšalo in s tem tudi podražilo.

In čakalne dobe? V zdravniških organizacijah meddrugim ocenjujejo, da bodo po sprostitvi prvih nenujnih zdravstvenih storitev, ob spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, izvajalci verjetno morali prenaročiti vsakega drugega bolnika.

 

S PRVA Zdravje prej kot v 10 delovnih dneh do zdravnika

Zaradi celovitosti storitve in zagotavljanja hitrega dostopa do diagnoze, zdravljenja ter s tem do hitrejše ozdravitve, zavarovanje PRVA Zdravje sedaj posamezniku predstavlja toliko večjo prednost. Namesto neprijetnosti ob dolgi čakalni dobi javnega zdravstvenega sistema in stresa, povezanega z negotovostjo glede zdravstvenega stanja, zavarovanje PRVA Zdravje tudi v času epidemije COVID-19 zagotavlja čakalno dobo največ 10 delovnih dni.

 

Enostavno naročanje in storitve brez dodatnih stroškov

Zavarovanci, ki želite koristiti zavarovanje in se naročiti na zdravstveno storitev, preprosto pokličete naše svetovalce na telefonsko številko točke PRVA Zdravje 01 7 775 775. Točka je dostopna 24 ur na dan in skupaj z vami bomo pripravili načrt zdravljenja na vam najustreznejši način.

Poleg hitre obravnave in lažjega dostopa do kakovostnih (nenujnih) zdravstvenih storitev bo nastale stroške krilo vaše zavarovanje oziroma Prva osebna zavarovalnica.

 

Varnost je pri nas na prvem mestu

Zavedamo se, da je v tem trenutku ključno, da zdravstvene storitve PRVA Zdravje približamo zavarovancem na način, da se bodo na vsakem koraku počutili varne. Zdravstvene storitve bodo tako izvajali zgolj tisti izvajalci zdravstvenih dejavnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

Naša mreža zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev je ob ponovni vzpostavitvi zavezana k upoštevanju navodil za sprejem in obravnavo teh pacientov, ki jih je za njihovo varno obravnavo in učinkovito preprečevanje  širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje.

 

Naša mreža izvajalcev zdravstvene storitve opravlja skladno z navodili Ministrstva za zdravje

Vito Vidmar, dr. med., specialist internist

Klinika Doktor 24, direktor

»V Kliniki Doktor 24 smo na zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev, ki so potrebni za preprečevanje prenosa okužbe z COVID-19, dobro pripravljeni. Zavarovancem PRVA Zdravje bomo tudi v času epidemije COVID-19 zagotavljali hitro, strokovno in celostno obravnavo, brez čakanja na specialistične preglede in preiskave.

Ob izvajanju naših zdravstvenih storitev bomo sedaj, ko sta ohranitev zdravja in varnosti vseh nas še posebej pomembna, z vso mero odgovornosti upoštevali navodila in priporočila glede zaščitne opreme ter čiščenja prostorov, podanih s strani Ministrstva za zdravje. Sledili bomo torej navodilom za sprejem in obravnavo bolnikov, istočasno pa bo naše zdravstveno osebje vsak dan pred začetkom dela pregledano in opremljeno z osebno varovalno opremo, predpisano za zdravstvene delavce, ki opravljamo dejavnost z neokuženimi.«

Za obravnavo bolnikov veljajo nekateri pogoji

Ponovna uvedba zdravstvenih storitev, kot so ambulantna specialistka in diagnostika, rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, velja le za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Za izvajanje dodatnih preventivnih diagnostičnih testov, prepoved še vedno velja.

 

Prilagojen potek telefonskega naročanja na zdravstvene storitve PRVA Zdravje

V kolikor se želite naročiti na zdravstveno storitev, nas pokličite na telefonsko številko točke PRVA Zdravje 01 7 775 775. Za koriščenje kot običajno izberete številko 2, vnesete 7 mestno številko zavarovanca (PIN).

Če ste zdravi in niste imeli stika z okuženimi oz. potencialno okuženimi osebami, boste v največ 10 delovnih dneh naročeni na pregled oz. poseg. Po navodilih za sprejem in obravnavo bolnikov, ki jih je pripravila strokovna svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje, bomo posameznike, ki ustrezajo pogojem za obisk ambulante, dan pred pregledom poklicali in z njimi ustno opravili anamnestični protokol za morebitno zaznavo možnosti okužbe s COVID-19.

Tudi ob sprejemu v ambulanto bo zdravstveno osebje z bolnikom opravilo enak pogovor kot po telefonu in ga pregledalo. Če bi se izkazalo, da je bolnik pozitiven oz. ima znake okužbe zgornjih dihal, ga bodo usmerili k osebnemu zdravniku, ki mu bo predlagal nadaljnje postopke.

ODGOVORNI DANES, SKRB MANJ JUTRI

Vas zanima sklenitev ali podaljšanja zavarovanja? Imate vprašanje? Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo.
    Оваа веб-локација е заштитена од reCAPTCHA.


    2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development