Новости  

Prvina zajamčena sklada nagrajena kar trikrat, za 5-letno obdobje PRVA ZAJAMČENI prejemnik tudi kristalnega kipcaZa dodatno pokojnino danes v skladih z zajamčeno donosnostjo varčuje 450 tisoč Slovencev. Uspešnost poslovanja skladov, v katerih je kar 2,4 milijarde evrov sredstev v upravljanju, so včeraj že drugo leto zapored z zvezdicami od ena do pet ocenili v reviji MOJE finance. Prvin sklad PRVA ZAJAMČENI je zmagovalec, ki je za minulo petletno obdobje poleg petih zvezdic prejel tudi kristalni kipec.

Slovenski varčevalci danes lahko izbirajo med 8 pokojninskimi načrti z zajamčenim donosom in zgodovino delovanja, daljšo od petih let in pol. S tem se izpolnjujejo minimalni pogoji za vključitev v letošnje ocenjevanje za naj zajamčeni sklad, ocenjevanje ki ga je že drugič zapored pripravila in po posebni metodologiji »αlfaβeta – zajamčeni« sestavila revija MOJE finance. Zajamčene pokojninske sklade so ocenjevali v pet-, deset- in 15-letnem preteklem obdobju. Najboljši so prejeli tudi kristalni kipec oziroma finančnega oskarja.

 

NAGRADA IN ODLIČNE UVRSTITVE DOKAZ USPEŠNEGA IN ODGOVORNEGA UPRAVLJANJA PRIHRANKOV NAŠIH ČLANOV POKOJNINSKIH SKLADOV

Ekipa upravljanja s premoženjem Prve osebne zavarovalnice, od leve proti desni: Martin Podberšič, Borko Vrečko, Matija Weiss (foto: Aleš Beno/Finance).

V petletnem obdobju je zmagal kritni sklad PRVA ZAJAMČENI, lani je zmagal naš PRVA+ ZAJAMČENI, ki je pri letošnjem ocenjevanju dosegel pet zvezdic od petih in v razvrstitvi zasedel 3. mesto. Sklad PRVA+ ZAJAMČENI se je pri ocenjevanju 10-letnega obdobja prav tako prejel pet zvezdic od petih in v razvrstitvi zasedel 2. mesto.

Drugih skladov življenjskega cikla – torej uravnoteženih in dinamičnih – letos v uredništvu revije še niso ocenili, saj še vedno ne izpolnjujejo osnovnega pogoja ocenjevanja, to je vsaj petletna zgodovina poslovanja.

Hvaležni za izkazano zaupanje gledamo naprej

Kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja ima pri PRVI danes vzpostavljeno več kot 2.900 podjetij oziroma 80.000 posameznikov. »Ob ponovnem prejetju laskavega priznanja za naše preudarne poteze in prave odločitve, je ob dnevno spreminjajočih se razmerah pomembno ohraniti mirno kri in izkoristiti priložnosti, ki se pojavijo. Na dolgi rok je najbolj pomembno zadovoljstvo članov vseh naših pokojninskih skladov, za kar bomo tudi v prihodnje skrbeli s strokovnim in preudarnim poslovanjem«, je povedal Borko Vrečko, direktor upravljanja premoženja v Prvi osebni zavarovalnici.

vir: Moje finance

 


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development