Medijsko središče  Новости  

PRVA med najboljšimi pokojninskimi skladi v SlovenijiNagrada za naj pokojuninski sklad uredništva revije Moje Finance

19. marca je revija Moje finance prvič ocenila uspešnost poslovanja pokojninskih skladov z zajamčenim donosom. To so skladi, ki skrbijo za dodatne pokojnine kar 470 tisoč Slovencev. Z veliko ponosa nas navdaja, da je zmagovalec petletnega obdobja kritni sklad Prva+ zajamčeni. Za zmagovalca kategorije je bil izbran med skupno 12 pokojninskimi načrti, ki se upravljajo in tržijo v Sloveniji, poleg kristalnega kipca pa je v znak uspešnega poslovanja prejel petih zvezdic.

Za namen ocenjevanja uspešnosti poslovanja zajamčenih pokojninskih skladov so v uredništvu revije sestavili posebno metodologijo αlfaβeta – zajamčeni. Metodologija je zasnovana z namenom prikaza uspešnosti 5, 10 in 15-letnega obdobja poslovanja zajamčenih pokojninskih skladov oziroma skupno 12 pokojninskih načrtov, ki se upravljajo in tržijo v Sloveniji. Pri tem se je sledilo dobrim praksam merjenja uspešnosti upravljanja v najrazvitejših zahodnih državah, specifični zasnovi zajamčenih pokojninskih skladov v Sloveniji in elementom v Sloveniji že uveljavljene metodologije »SLO Fund Rating1«, na podlagi katere revija Moje Finance že vrsto let ocenjuje vzajemne sklade.

Zajamčeni pokojninski skladi skrbijo za dodatne pokojnine kar 470 tisoč Slovencev. Čeprav od leta 2015 oziroma 2016 obstajajo tudi skladi življenjskega cikla, je denar večine varčevalcev še vedno v skladih z zajamčenim donosom, kjer se obračata dobri dve milijardi evrov prihrankov.

Ob zavedanju, da minule donosnosti niso jamstvo za uspešnost v prihodnje, smo ponosni, da je zmagovalec petletnega obdobja naš kritni sklad Prva+ zajamčeni. Ob tem skušamo ostati realni in hkrati optimistični, s poštenim in preudarnim poslovanjem pa bomo še naprej skrbeli za dolgoročno zadovoljstvo članov vseh naših pokojninskih skladov.

Borko Vrečko, Direktor upravljanja s premoženjem, Prva osebna zavarovalnica

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development