Medijsko središče  Новости  

Prenos prostovoljnega pokojninskega zavarovanja na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družboPRVA Osebna zavarovalnica, d.d., kot prenosna družba, v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu obvešča, da je pridobila vsa potrebna dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za izvedbo postopka oddelitve dela dejavnosti PRVE Osebne zavarovalnice, d.d. na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo, d.d. PRVA Pokojninska družba, d.d. je tako kot PRVA Osebna zavarovalnica, d.d. del zavarovalnega holdinga PRVA Group.

Oddelitev z ustanovitvijo nove družbe bo izvedena s prenosom dejavnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja in pokojninskih rent ter s tem povezano upravljanje pokojninskih skladov in kritnih skladov za izplačevanje rent in na omenjene dejavnosti vezano premoženje iz PRVE Osebne zavarovalnice, d.d. na novoustanovljeno družbo PRVA Pokojninska družba, d.d. PRVA Pokojninska družba, d.d. bo univerzalni pravni naslednik vseh pravnih razmerij v zvezi s prejetim premoženjem s strani PRVE Osebne zavarovalnice, d.d.

Skladno s prejetim dovoljenjem za prenos zavarovalnih pogodb Agencije za zavarovalni nadzor, se bodo iz PRVE Osebne zavarovalnice, d.d. na PRVO Pokojninsko družbo, d.d. prenesle vse pogodbe dodatnega pokojninskega zavarovanja in pogodbe dodatnega družinskega in invalidskega zavarovanja, ki se izvajajo v okviru naslednjih pokojninskih načrtov: PN kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PRVA, PN kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PRVA+ in PN individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PRVA, vključno z vsemi pogodbami o financiranju navedenih pokojninskih načrtov, ter vse pogodbe za izplačevanje pokojninskih rent, sklenjene po PN PRVA Renta.

Skupaj s prenosom pogodb se bodo prenesli tudi osebni podatki zavarovalcev, zavarovancev in z njimi povezanih upravičencev na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo, d.d., s sedežem na Fajfarjevi ulici 33 v Ljubljani. PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., kot prenosna družba, bo poskrbela za varen prenos osebnih podatkov, PRVA Pokojninska družba, d.d., kot družba prevzemnica, pa bo zagotavljala enako raven skrbnega ravnanja z osebnimi podatki, s ciljem ustvarjanja visoke stopnje zadovoljstva svojih zavarovalcev in zavarovancev ter njihovih upravičencev.

Po oddelitvi se bo PRVA Osebna zavarovalnica, d.d. lahko še bolj usmerila v razvoj in trženje osebnih zavarovanj, kamor sodijo življenjska zavarovanja s kritjem kritičnih bolezni in nezgod ter ostalimi kritji za zaščito dohodka zaradi kratkotrajne ali dolgotrajne nezmožnosti za delo, zdravstvena ter naložbena življenjska zavarovanja.

Kontinuiteto upravljanja v obeh družbah bomo zagotovili tudi s kadrovsko zasedbo pri vodenju obeh družb. Janez Kranjc bo postal predsednik uprave PRVE Pokojninske družbe, d.d., kot član uprave se mu bo pri vodenju družbe pridružil Borko Vrečko, sedanji direktor upravljanja s premoženjem. Vodenje uprave PRVE Osebne zavarovalnice, d.d. bo prevzela Nataša Hajdinjak, dosedanja članica, pri vodenju družbe pa se ji bo pridružila mag. Katja Jelerčič, dolgoletna članica uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

Z delitvijo bomo dobili na dveh samostojnih področjih kapitalsko močni in robustni ter specializirani družbi, ki bosta na trgu ponujali svoje rešitve pod skupno blagovno znamko PRVA.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development