Medijsko središče  Новости  

Otroci prevzemajo vodenje PRVE za en danprva mednarodni dan otroka

Ob svetovnem dnevu otrok – 20. novembra bodo otroci v Sloveniji za en dan prevzeli najpomembnejše vloge v politiki, medijih, gospodarstvu, šolstvu, športu in kulturi. Globalno pobudo UNICEF-a, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan, je podprla tudi PRVA.

svetovni dan otrok
Junior ambasador UNICEF-a Tit Šenk je lani za en dan prevzel županovanje v Ljubljani.

20. novembra bodo otroci v Sloveniji prevzeli vodenje države, nekaterih ministrstev, občin, šol, podjetij, medijev, športa in kulture.

S prevzemi najpomembnejših vlog s strani otrok po celem svetu bo UNICEF obeležil letošnji svetovni dan otroka, ki sovpada z 28. obletnico sprejema najpomembnejšega dokumenta za otroke – Konvencije o otrokovih pravicah.

Na ta pomemben dan bodo otroci razkrili svojo vizijo, želje in izzive za prihodnost, ki si jo želijo sooblikovati z odraslimi. Otroci bodo odrasle pozvali k ustvarjanju sveta, v katerem lahko za vsakega otroka omogočimo zdravje, izobrazbo, zaščito pred nasiljem in izkoriščanjem ter enake možnosti za razvoj.

Direktorske stolčke na PRVI bodo zasedli otroci

V PRVI se pridružujemo mišljenju, ozaveščanju ter iskanju rešitev za boljšo in lepšo prihodnost vseh otrok sveta! Temu ustrezno z veseljem sodelujemo v pobudi UNICEF-a, v sklopu katere bo 20. novembra 8 direktorjev PRVE svoje delo in odgovornosti predalo v otroške roke. Tudi s to gesto želimo ponovno opozoriti na pomen medgeneracijskega sodelovanja in pomen izgradnje ter zaupanja v odgovorno prihodnost.

Vse aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani Prva pri življenjskih odločitvah, kjer boste našli tudi številne priložnosti, da tudi sami pustite svoj pečat za lepšo in bolj odgovorno prihodnost.

Globalni video je na voljo tukaj.

 


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development