Новости  

Moje Finance – Obvestilo o popravkukomentar -delniški trgi - PRVA

Pred dvema dnevoma je revija Moje Finance objavila primerjavo donosnosti skladov življenjskega cikla, ki jih ponuja osem slovenskih pokojninskih družb in zavarovalnic.

Pri podatkih o povprečni letni donosnosti pokojninskih skladov Prve osebne zavarovalnice je prišlo do napake, saj se ti ne nanašajo na obdobje od ustanovitve skladov. Povprečna letna donosnost pokojninskih skladov Prve osebne zavarovalnice od ustanovitve tako znaša za sklad:

  • Dinamični: 9,59 %,
  • Uravnoteženi: 7,29 %,
  • +Zajamčeni: 4,10 %
  • Zajamčeni: 3,64 %.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development