Medijsko središče  Новости  

Ob svetovnem dnevu čebel se osnovnošolci in srednješolci veselijo novih učnih čebelnjakov20. maja slavimo svetovni dan čebel. Glavni namen tega dneva je ozaveščati o poslanstvu čebel in njihovi pomembni vlogi za obstoj človeštva, pobudnica razglasitve pa je bila prav Slovenija. Čebele veljajo za nepogrešljive z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika. Javnost je odlično sprejela #PRVOčebelo, projekt Čebelarske zveze Slovenije in PRVE, ki želi čebelarstvo približati mlajšim generacijam in vključenim v čebelarski krožek zagotavlja uporabo teoretičnega znanja v lastnem učnem čebelnjaku. V teh dneh so se novih čebelnjakov razveselili osnovnošolci v občinah Rače, Sveta Ana in Šmarje pri Jelšah ter dijaki Srednje lesarske šole v Mariboru.

Družbeno odgovorna #PRVAčebela deluje v okviru Prvine pobude dan prihodnosti, ki posameznike spodbuja k odgovornemu ravnanju danes za lepši in bolj brezskrben skupni jutri, s tem pa udejanja vrednote medgeneracijskega sodelovanja. Tako kot v preteklosti so tudi letošnje prejemnike učnih čebelnjakov, ti so čebelarska društva Sveta Ana, Peter Močnik – Studenci Pekre, Rače in Šmarje pri Jelšah, izbrali na podlagi javnega razpisa, odločilen pa je bil skupni seštevek točk, zbranih z glasovi udeležencev krožkov in učencev šol, njihovih družin, učiteljev in ostalih občanov.

V Sveti Ani so osnovnošolci pripravili topel sprejem, župan občine Silvo Slaček pa je nadgradnjo čebelarskega znanja v občini in čebelarskem društvu izpostavil kot zelo pomembna. Podobno meni Matija Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah, kjer si prizadevajo postati čebelam prijazna občina. »Zelo sem vesel, da je na natečaju PRVE in Čebelarske zveze Slovenije Čebelarskemu društvu Šmarje pri Jelšah uspelo in tako namenu predajamo učni čebelnjak Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah in POŠ Kristan Vrh. Občina je že financirala postavitev učnega čebelnjaka v Šentvidu pri Grobelnem, največji podružnični šoli OŠ Šmarje pri Jelšah, skupno jo obiskuje tisoč otrok. Z novim čebelnjakom so učenci pridobili pomemben učni pripomoček in to jim bo popestrilo pouk in druge šolske aktivnosti. Učenci bodo spoznavali tradicijo gojenja čebel v naših krajih, ki je stara že več kot 140 let. Obenem bodo na prijazen in zanimiv način spoznavali pomen čebel, njihovo vlogo v okolju. Verjamem, da bodo učenci, učitelji in šmarski čebelarji lepo skrbeli za čebele in čebelnjak ter za medovite rastline, posajene ob čebelnjaku. V sodelovanju s šolo in čebelarsko družino želimo pri vseh podružnicah po občini v prihodnjem obdobju postaviti čebelnjake in zasaditi medovite rastline!«

Tudi v Čebelarskem društvu Rače, ki prihodnje leto praznuje 90 let, so veseli nove možnosti za prenos praktičnega znanja na mlade, ki jo bo omogočil učni čebelnjak. V jeseni bodo začeli s praktičnim poučevanjem za štiri šole (OŠ Rače, OŠ Fram, OŠ Starše in POŠ Marjeta). Ob tem bodo s čebelnjakom nadaljevali poučevanje na Srednji lesni šoli v Mariboru, ki je prva srednja šola med skupno dvanajstimi prejemniki. #PRVAčebela je z učnimi čebelnjaki prejšnja leta razveselila osnovne šole v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Laško, Mokronog – Trebelno, Lovrenc na Pohorju, Pivka in Vojnik. 

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je izpostavil: »V maju so številne aktivnosti usmerjene v praznovanje svetovnega dneva čebel. Učni čebelnjaki, ki smo jih postavili skupaj s PRVO, s sodelovanjem čebelarskih društev, šol in občin, so del vsebin svetovnega dneva čebel. Izkustveno učenje, torej praksa pri čebelah, se mnogo bolj vtisne v spomin kot teorija. Seveda tudi brez te ne gre. Prepričan sem, da bo dopolnjevanje enega z drugim mladim, na katerih stoji svet, prineslo mnogo znanja, ki ga bodo uporabili tudi pozneje. V največji meri je pomembno, da se otroci naučijo živeti s čebelami, ki so del slovenske kulture in ključne za življenje na Zemlji. Verjamem, da bodo mentorji svoje znanje o čebelah prenesli na naše najmlajše in da bodo čebelnjaki služili svojemu namenu. Zahvaljujem se PRVI za finančno podporo, s pomočjo katere smo v treh letih postavili dvanajst učnih čebelnjakov za delovanje čebelarskih krožkov po Sloveniji.«

Partnerja poudarjata, da se je pri projektu izkazalo predvsem povezovanje v družbi. Izvedene so bile tudi številne aktivnosti v podporo promociji čebelarstva: »Tretje leto ozaveščanja o pomembnosti ohranitve čebel in sodelovanja z mladimi in šolami je naša naložba v trajnostno prenovo in ustvarjanje varnejšega okolja za prihodnje generacije ‒ v Skupini PRVA smo k temu zavezani. Ker lahko le s skupnimi močmi dosežemo želeni cilj, gre zahvala vsem čebelarskim društvom, ki so se potegovala za to, da bi prejela čebelnjak, ter šolam in mentorjem čebelarskih krožkov, ki skrbijo za prenos čebelarskega znanja na naš podmladek. Nasmejani obrazi otrok ob sprejetju učnih čebelnjakov so znova potrdili, da so ti ne le koristni, ampak tudi vedno bolj dobrodošli v lokalnih skupnostih, obenem pa si želimo da bi v prihodnosti ti čebelnjaki tudi zares živeli. Če dodamo še naše zavarovance in širšo javnost, s katerimi smo skupaj posadili prek 100.000 medovitih sončnic, pri čemer je letošnji načrt posaditi 50.000 semen dobre misli, je #PRVAčebela dosegla svoj cilj,« je ob svetovnem dnevu čebel postavitve čebelnjakov povzela Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice.2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development