Medijsko središče  Новости  

Novi učni čebelnjaki za osnovnošolce ob svetovnem dnevu čebelVeselje na otvoritvi ucnega cebelnjaka za OS Smartno pri Slovenj Gradcu Foto Skupina PRVA, d.d.

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga slavimo 20. maja, se končuje četrta sezona trajnostnega projekta #PRVAčebela. Čebelarska zveza Slovenije in PRVA Pokojninska družba sta na osnovnih šolah v občinah Slovenj Gradec, Žalec, Trebnje in Cerklje na Gorenjskem odprla nove učne čebelnjake. Namen je približati čebelarstvo mlajšim generacijam, saj učenci čebelarskega krožka na podlagi lastnega učnega čebelnjaka teoretično znanje uporabijo v praksi. Danes v ta namen ob slovenskih šolah stoji že 16 učnih čebelnjakov.

Nov čebelnjak na Osnovni šoli Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem, Foto Skupina PRVA
Nov čebelnjak na Osnovnišoli Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem, Foto Skupina PRVA

Na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji deluje približno 180 čebelarskih krožkov, s to dejavnostjo pa se ukvarja več kot 11.000 čebelarjev. #PRVAčebela, ki deluje v okviru pobude dan prihodnosti, ta pa uči in spodbuja k odgovornemu ravnanju danes za bolj brezskrben jutri, uspešno udejanja vrednote medgeneracijskega sodelovanja. Z učnimi čebelnjaki je v preteklosti razveselila čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovnih šolah v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Laško, Lovrenc na Pohorju, Mokronog-Trebelno, Pivka, Rače, Sveta Ana, Šmarje pri Jelšah, Vojnik in Kočevje ter na Srednji lesarski šoli Maribor. V preteklih dneh so se učnih čebelnjakov razveselila še čebelarska društva Slovenj Gradec – Mislinja, Griže, Trebnje in Cerklje na Gorenjskem.

Osnovne šole in občine so #PRVIčebeli pripravile topel sprejem. Mateja Povhe, županja občine Trebnje, izpostavlja: »Čebelarsko društvo Trebnje se ponaša z dolgoletno čebelarsko tradicijo in s čebelarskimi krožki deluje na bližnjih osnovnih šolah. Za prihodnost čebelarstva sta izjemno pomembna prenos znanja in ozaveščanje o aktivnostih zaščite čebel kot pomembne trajnostne naložbe. Bistveno je, da tradicijo in znanje negujemo, da živita naprej in se razvijata. Največja nagrada za otroke, željne novega znanja, je prav učni čebelnjak in #PRVAčebela jim je pri tem v spodbudo. Zato sem vesela nove pridobitve na osnovni šoli Trebnje, ki mlade ozavešča o pomembnosti čebel in jih uči veščin čebelarjenja. Le skupaj lahko vzgajamo nove rodove čebelarjev, brez katerih si prihodnosti sploh ne moremo zamisliti!«

Tudi Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, je čestital letošnjim zmagovalnim društvom, ki bodo z učnim čebelnjakom približala čebelarstvo mlajšim generacijam. Pohvalil je uspešen dolgoletni pristop ravnateljev in dosedanje delo mentorjev, predsednika Društva čebelarjev, kot tudi Francija Strupija, ki ima na Spodnjem Brniku Čebelarski muzej. »Ponosni smo na naše čebelarje, ki ohranjajo pomemben del kulturne dediščine, nas oskrbujejo z vrhunskimi medenimi izdelki in z izjemno predanostjo skrbijo za čebele in našo prihodnost. Novi učni čebelnjak je zato pomembna nova pridobitev za cerkljanske šole in bo brez dvoma dosegel svoj namen.«

Ob  svetovnem dnevu čebel veliko pozornosti namenjamo čebelam in drugim opraševalcem, da poskrbimo zanje v smislu ohranjanja čistega okolja in skrbi za zasajevanje medovitih rastlin, ki dajejo hrano opraševalcem. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč povzema: »Mladi so tisti, ki morajo rasti z zavedanjem, da bodo čez leta lahko opazili pozitivne učinke. Dejavnosti, s katerimi skupaj s PRVO čebelarskim krožkom zagotavljamo učne čebelnjake, sledijo cilju svetovnega dneva čebel, to je zaščite čebel in drugih opraševalcev ter naravnega okolja, v katerem živimo. Veseli smo, da tovrstne dejavnosti podpirajo tudi čebelarska društva, šole in občine, ki zagotavljajo prostor za postavitev učnih čebelnjakov in delo mentorjev. Mladi bodo z delom pri čebelah spoznali, kako ranljiva je čebela, kako sobivati z njo in kaj narediti, da preživi. V pomoč jim bodo izkušeni mentorji, na katere smo v Čebelarski zvezi Slovenije izjemno ponosni.«

Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice povzema: »Četrto leto ozaveščanja o pomembnosti ohranitve čebel in sodelovanja z mladimi in šolami je naša naložba v ustvarjanje bolj varnega okolja za prihodnje generacije. Naša zahvala gre čebelarskim društvom, ki so se na podlagi javnega razpisa potegovala za to, da bi prejela čebelnjak, ter šolam in mentorjem čebelarskih krožkov, ki skrbijo za prenos čebelarskega znanja na podmladek. Nasmejani obrazi otrok ob sprejetju učnih čebelnjakov so znova potrdili, da so ti ne le koristni, ampak tudi vedno bolj dobrodošli v lokalnih skupnostih. Če dodamo naše zavarovance in širšo javnost, s katerimi smo do danes skupaj posadili več kot 250.000 medovitih rastlin, #PRVAčebela uspešno leti proti cilju, za naš lepši jutri.«


Kontaktni osebi za medije:

Skupina PRVA Katerina Steiner, vodja komunikacij, e-naslov: katerina.steiner@prva.si

Čebelarska zveza Slovenije

Lidija Senič, vodja služb, e-naslov: lidija.senic@czs.si


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development