Новости  

Maksimalna premija in minimalna priporočena premija za leto 2022Ob začetku leta 2022 vas obveščamo o davčnih olajšavah  in najvišji premiji, ki omogoča polno koriščenje olajšave. Prav davčna olajšava je največja prednost varčevanja v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE

Objavljena je bila lestvica za odmero dohodnine v letu 2022. Več informacij najdete na spodnjih povezavah:

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

Vir: FURS

 

NAJNIŽJA PRIPOROČENA PREMIJA ZA LETO 2022

V letu 2021 smo imeli na letni ravni 4,9 odstotno inflacijoMinimalna priporočena mesečna premija za leto 2022 tako znaša 29,90 EUR.

 

MAKSIMALNA PREMIJA ZA LETO 2022

Najvišja premija za davčno olajšavo ostaja v letu 2022 nespremenjena. Še naprej velja omejitev 5,844% odstotka letne bruto plače, vendar ne več kot 2.903,66 EUR letno, pri čemer velja omejitev, ki je izpolnjena prej.

 

NAJNIŽJA ZAKONSKO DOVOLJENE PREMIJE KOLEKTIVNEGA ZAVAROVANJA

Znesek vplačil kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana v posameznem koledarskem letu plača delodajalec, ne sme biti nižji od 338,02 EUR. Najnižja zakonsko določena mesečna premija tako znaša 28,17 EUR.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development