Новости  

Lili Žagar in Marko Potrč: skupne finance, skupna prihodnostNeizogiben del partnerske zveze so zagotovo tudi finance, ki mnogokrat predstavljajo velik izziv za funkcionalen in zdrav partnerski odnos.

S financami se neizogibno ukvarja vsak izmed nas, za čim bolj brezskrbno življenje ter našo lastno prihodnost pa je pomembno, da se tega področja lotimo odgovorno in premišljeno. Tega se dobro zavedamo v PRVI. Da bi parom še bolje predstavili in jih informirali o pravilnih odločitvah na tem področju, smo se za nasvete glede upravljanja (skupnih) financ obrnili tudi na strokovnjakinjo za partnersko in družinsko problematiko ter za vzgojo otrok Melito Kuhar. Po njenih izkušnjah so finance (poleg vzgoje) minsko polje sodelovanja in preizkušanja pripadnosti obeh partnerjev in odnosa. Pomembno je, da se partnerja pogovorita ter uskladita glede dogovora, kako bosta upravljala svoje finance – ko imata skupne finance, je celotna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov bolj jasna, če se je oba držita, pa je možnosti za konflikte zelo malo.

 

Kdaj se začeti pogovarjati o skupnih financah?

»Razumela sva, da vsak od naju prihaja v situacijo z različnimi navadami in tudi potrebami,«

»O skupnih financah naj se partnerja začneta pogovarjati, ko se odločata za skupno življenje in za večje nakupe, kot je npr. nakup nepremičnine,« svetuje Melita Kuhar iz Svetovalnice. Tako sta se tudi priljubljena Lili Žagar ter Marko Potrč s tem začela ukvarjati, ko sta začela živeti skupaj. »Razumela sva, da vsak od naju prihaja v situacijo z različnimi navadami in tudi potrebami,« pravi simpatični par. Na to pa opozarja tudi Kuharjeva: prepoznati moramo vzorce, ki smo jih dobili v svoji primarni družini, zavedati pa se moramo, da se bo naše ravnanje s financami preneslo tudi na naše otroke.

 

Družinski, ne poslovni odnos Lili in Marka

Pari ubirajo različne strategije razpolaganja z denarjem, večina pa ima dva pogleda: bodisi ima par skupno blagajno, v katero vsak mesec da večino svojih prihodkov in iz katere se plačujejo vsi stroški, vezani na družino – v skladu z njunim dogovorom in prioritetami – ali pa ima vsak partner svoje prihodke, s katerimi v celoti razpolaga sam. Dogovorita se, kdo bo plačeval katere stroške in se tega do pičice držita. Ob koncu meseca naredita obračun in si razliko, kdo je plačal več, prenakažeta.

Zakaj sta se Lili in Marko odločila za skupne finance? »Ker je neizvedljivo imeti topel, družinski odnos, če se pri financah obnašamo drug do drugega kot tujci ali kot poslovni partnerji. To potem ni družinski, ampak poslovni odnos,« se strinjata. Finance nam dajejo varnost in omogočajo relativni mir ter samozavest. Ko delata oba za skupni blagor, se tako tudi povezujeta, sodelujeta, pogovarjata in načrtujeta skupno prihodnost in izdatke z naklonjenostjo, še dodaja strokovnjakinja Melita Kuhar.

»Ker je neizvedljivo imeti topel, družinski odnos, če se pri financah obnašamo drug do drugega kot tujci ali kot poslovni partnerji. To potem ni družinski, ampak poslovni odnos,«

Finance nam dajejo varnost in omogočajo relativni mir ter samozavest.

 

Varčevanje

Pri načrtovanju skupnih izdatkov, pri zadolževanju, se mora par vnaprej strinjati o skupnem cilju, željah in prioritetah ter tudi o odrekanjih. Pomembno je, da se partnerja zavedata, čemu se bosta morala odpovedati in za koliko časa, temu primerno pa je potrebno uskladiti partnerske dogovore, pravi Kuharjeva. S preudarnim razmišljanjem in dolgoročno finančno zaščito – to sta lahko bodisi naložbeno varčevanje bodisi življenjsko zavarovanje – lahko poskrbita za finančno varnost sebe in svoje družine ob nepredvidljivih življenjskih situacijah. Parom Kuharjeva tudi svetuje, da se pred večjo zadolžitvijo in drugimi »močnimi« izdatki kakovostno posvetujejo s strokovnjaki za finančno področje.

 

Tudi pri znanem paru ni šlo brez težav

Par, ki smo ga spoznali predvsem preko TV zaslonov, se za večje nakupe odloča preudarno in z veliko razmisleka. Sta se pa v preteklosti tudi Lili in Marko soočala s težavami, ko sta še bolj na začetku njune zveze oba hkrati zapustila delovno mesto in izgubila prihodek. »Za zvezo je to seveda kar velika preizkušnja zrelosti. Še posebej zaradi skupnih financ. A sva razumela, da bo tisti od naju, ki bo uspel v novi situaciji zaslužiti več, poskrbel za vse nujne stvari oziroma v ustreznem razmerju napram drugemu,« sta odkrita.

 

Recept za kakovosten odnos in skupno upravljanje financ

»Če tudi na področju financ par drži skupaj, je nepremagljiv, ker se zaveda, da lahko s skupnimi močmi, vizijo in načrtovanjem denarnega toka zdržno in kakovostno živi. To pa je velika popotnica za kakovosten partnerski odnos.«

Zakonska oziroma partnerska kriza pogosto nastane tudi zaradi konfliktov glede denarja in upravljanja z njim – še posebej, kadar pride do prevelikih izdatkov, nekontroliranega zapravljanja ter zadolževanja. Kakšen je torej pravi recept za dober partnerski odnos in tudi lepšo prihodnost? Ko imata partnerja skupne finance, ko skupaj načrtujeta in varčujeta, je celotna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov bolj jasna. Če se je oba držita, je možnosti za konflikte zelo malo, pravi Kuharjeva, ki pri upravljanju dobrega osebnega in partnerskega proračuna vedno stavi na transparentnost, zaupanje, spoštovanje medsebojnih dogovorov in ravnanje v skupno dobro. »Če tudi na področju financ par drži skupaj, je nepremagljiv, ker se zaveda, da lahko s skupnimi močmi, vizijo in načrtovanjem denarnega toka zdržno in kakovostno živi. To pa je velika popotnica za kakovosten partnerski odnos.«

Kaj pa nam svetujeta Lili Žagar in Marko Potrč? »Ne veva, če obstaja pravi nasvet za vse, ker so situacije lahko precej različne. Generalno je mogoče na mestu, da je dober pregled nad financami ključ do uspeha.« Največ, kar lahko naredimo za svojo prihodnost, pa tudi partnerski odnos, je skupno načrtovanje in varčevanje, ki nas bo pripeljalo do izpolnitve naših ciljev in vizije.

Več izkušenj in vpogledov v partnerski odnos Lili in Marka pa tudi receptov za uspešnejše reševanje odnosa strokovnjakinje Melite Kuhar od 5. maja dalje spremljajte na naši Facebook strani Prva pri življenjskih odločitvah.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development