Новости  

Komentar dogajanja na finančnih trgih maj 2017komentar dogajanja na finančnih trgih

V minulem mesecu so vlagatelji svojo pozornost zopet usmerili v izboljšano globalno makroekonomsko sliko. Tako anketni kazalniki (indeksi gospodarske aktivnosti, indeks razpoloženja) kot tudi kazalniki, ki jih izračunavajo statistični uradi (stopnja brezposelnosti, rast BDP) nakazujejo na pozitiven moment rasti gospodarstev, v ospredju ostaja Evropa.

Evropski delniški trgi so bili z mesečno donosnostjo 1,45 % (merjeno z indeksom Stoxx Europe 600 v evrih) zopet med donosnejšimi. V letošnjem letu tako z nekaj več kot 0,24 odsotne točke zaostanka zmanjšujejo razkorak za donosnejšimi delnicami razvijajočih se trgov, ki so v omenjenem obdobju dosegli donosnost 10,1 %, mesečna donosnost pa je znašala -0,12 % (oboje merjeno z MSCI EM v evrih). Pozitivno vzdušje na stari celini je pripomoglo k močni krepitvi tečaja evra, ki je v maju v primerjavi z dolarjem pridobil 3,14 odstotka, v letošnjem letu pa že skoraj 6,9 %. Zaradi omenjene rasti evrske valute, je osrednji ameriški borzni indeks S&P 500, merjeno v EUR, mesec sklenil 1,6 % pod izhodiščem, globalni delniški indeks MSCI pa je s -0,9 % (v evrih) mesec prav tako zaključil v rdečem območju.

Kljub okrevanju evroobmočja tudi ob pomoči nekaterih perifernih držav članic (Portugalske, Španije), pa to glede na trenutne signale evropske centralne banke še nekaj časa ne bo deležno dviga obrestne mere. Nasprotno, pa je v Združenih državah dvig obrestne mere s strani FEDa v juniju zelo verjeten kljub dejstvu, da inflacija še ni na ciljnih ravneh.

Vzpodbudni podatki pa prihajajo iz domačega parketa, kjer je slovenski bruto domači proizvod predvsem na račun visoke domače potrošnje, rasti zunanjega povpraševanja ter povečanja števila zaposlenih v 1. četrtletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta porastel za 5,3 %, izboljšujejo pa so tudi obeti gospodarske rasti za leti 2017 ter 2018.

Gibanje borznih indeksov*sprememba / pretekli mesecletos (do 31.5.2017)
Evropa (STOXX Europe 600 )1,45 %9,82 %
ZDA (S&P 500)-1,62 %1,99 %
Svetovni razviti trgi (MSCI World)-0,94 %3,47 %
Trgi v razvoju (MSCI Emerging Markets)-0,12 %10,05 %
Slovenija (SBITOP Index)1,99 %11,19 %
USD/EUR3,14 %6,85 %
* cenovni indeksi v EUR, vir: Bloomberg
Donosnost državnih obveznic31.5.201730.12.2016
10 - letna slovenska državna obveznica1,22 %0,83 %
10 - letna nemška državna obveznica0,30 %0,21 %
10 - letna ameriška državna obveznica2,20 %2,44 %

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development