Новости  

Komentar dogajanja na finančnih trgih – januar 2019Po decembrskih predbožičnih razprodajah, so si delniški trgi v januarju lepo opomogli. Kljub napovedim o ohlajanju svetovnega gospodarstva, na katere je znova opozoril tudi Mednarodni denarni sklad (IMF), je globalni delniški indeks MSCI World v evrih zaključil pri 7,8 %. Vlagatelji so, sodeč po rasti omenjenega indeksa, pozdravili tako napovedi ameriške centralne banke (FED) glede mehkejše monetarne politike kot tudi retoriko predsednika Evropske centralne banke (ECB), ki po mnenju analitikov v luči ohlajanja evropskega gospodarstva nakazuje na previdnost pri umiku denarnih spodbud. Omenjena previdnost ni odveč, saj je manevrski prostor monetarnih ukrepov centralnih bank zaradi še vedno nizkih obrestnih mer in visoke svetovne zadolženosti občutno manjši v primerjavi s tistim pred desetletjem.

Ameriški delniški trgi so mesec zaključili pri 8 % (merjeno s S&P 500 v EUR). Poleg že omenjenih usmeritev centralnih bankirjev, so k pozitivnem sentimentu na trgih pripomogle še objave podatkov o poslovanju ameriških podjetij, od katerih jih je več kot 72 odstotkov preseglo pričakovanja o rasti dobička. K rasti ameriških delniških trgov so pripomogli tudi pozitivni premiki v pogajanjih med ZDA in Kitajsko. Ne glede na omenjeno, IMF kot glavno grožnjo rasti svetovnega gospodarstva navaja predvsem trgovinske napetosti med svetovnimi velesilami, med katerimi izpostavlja trgovinsko sago med ZDA in Kitajsko.

Njene negativne posledice neizbežno vplivajo tudi na staro celino, gospodarska rast območja z evrom je bila po oceni Eurostata lani 1,8 odstotna (v letu 2017 je znašala 2,4 odstotka), vsa večja evrska gospodarstva se ohlajajo, italijansko pa je v zadnjem četrtletju celo zdrsnilo v recesijo. Kljub omenjenemu, evropski delniški trgi sodeč po rasti (6,32 %, merjeno z STOXX Europe 600) ostajajo optimistični in upamo lahko, da se bo optimizem izkazal za upravičenega.

Gibanje borznih indeksov*sprememba / pretekli mesecletos (do 31. 1. 2019)
Evropa (STOXX Europe 600 )6,32 %6,32 %
ZDA (S&P 500)8,03 %8,03 %
Svetovni razviti trgi (MSCI World)7,80 %7,80 %
Trgi v razvoju (MSCI Emerging Markets)8,77 %8,77 %
Slovenija (SBITOP Index)3,43 %3,43 %
USD/EUR-0,02 %-0,02 %
* cenovni indeksi v EUR, vir: Bloomberg
Donosnost državnih obveznic31. 01. 201931. 12. 2018
10 - letna slovenska državna obveznica1,03 %0,99 %
10 - letna nemška državna obveznica0,15 %0,24 %
10 - letna ameriška državna obveznica2,63 %2,68 %

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development