Новости  

Komentar dogajanja na finančnih trgih – april 2019Rast globalnih delniških trgov se je po prvem četrtletju nadaljevala v mesecu aprilu (3,58 %, merjeno z MSCI World v EUR). Poleg napovedi o ohranjanju ohlapne denarne politike s strani ameriške centralne banke (FED) in Evropske centralne banke (ECB) so k rasti prispevala še pričakovanja vlagateljev o pozitivnem razpletu sino-ameriških trgovinskih pogajanj ter dobri četrtletni poslovni rezultati ameriških korporacij.

Po donosnosti so izstopale ameriške delnice, newyorški borzni indeks S&P 500 je konec meseca z več kot 2.945 točkami dosegel svež rekord, mesec pa zaključil s 4,09 % donosnostjo (merjeno v EUR). Prva ocena ameriške gospodarske rasti v prvem četrtletju je, preračunano na letno raven, znašala 3,2 odstotka in s tem presegla anketne napovedi, ki so napovedovale 2,3-odstotno rast. Podrobnejši vpogled v sestavo gospodarske rasti razkrije, da več kot polovica rasti izhaja iz volatilnih komponent BDP ter da je rast domačega povpraševanja upadla v primerjavi s predhodnim četrtletjem. Objavljena medletna stopnja rasti plač naj bi bila po napovedih analitikov dovolj visoka za realno rast plač in posledično rast domačega povpraševanja, hkrati pa ne tako visoka, da bi vodila v previsoke inflacijske pritiske, ki bi prisilili centralne bankirje v dvig obrestnih mer.

Gospodarska rast evroobmočja je po zadnjih objavah na letni ravni znašala 1,2 %, pri čemer industrijska proizvodnja ostaja šibka. Navkljub nekoliko manj vzpodbudnim gospodarskim podatkom in poslabšanju zaupanja potrošnikov v primerjavi s predhodnim mesecem so evropski delniški trgi pridobivali na vrednosti in mesec zaključili pri 3,76 % (merjeno z STOXX Europe 600).

Gibanje borznih indeksov*sprememba / pretekli mesecletos (do 30. 4. 2019)
Evropa (STOXX Europe 600 )3,76 %17,27 %
ZDA (S&P 500)4,09 %20,73 %
Svetovni razviti trgi (MSCI World)3,58 %18,91 %
Trgi v razvoju (MSCI Emerging Markets)2,14 %14,58 %
Slovenija (SBITOP Index)2,34 %10,30 %
USD/EUR-0,01 %-2,05 %
* cenovni indeksi v EUR, vir: Bloomberg
Donosnost državnih obveznic30. 04. 201931. 12. 2018
10 - letna slovenska državna obveznica0,62 %0,99 %
10 - letna nemška državna obveznica0,01 %0,24 %
10 - letna ameriška državna obveznica2,50 %2,68 %

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development