Новости  

Kako z zavarovanjem svojih dolgov posredno poskrbite za svoje bližnje?zavarovanje kredita z življenjskim zavarovanjem

Vsi si želimo brezskrbno življenje, v katerem nam ne bi bilo treba skrbeti za nevarnosti vsakdana, a to žal ni mogoče. Ker se nepredvidenim situacijam ne moremo izogniti, lahko poskrbimo za svojo varnost in varnost svojih najbližjih s tem, da se zavarujemo.

Življenjsko zavarovanje namreč omogoča finančno varnost v primeru težjih življenjskih okoliščin, ki nas doletijo v primeru nesreče. Trajna ali začasna nezmožnost za delo, invalidnost, težje bolezni ali celo smrt bližnje osebe so situacije, kjer se lahko ne le vi, temveč tudi vaši najdražji znajdejo v nezavidljivem položaju, če prej ne poskrbimo za ustrezno življenjsko zavarovanje. To vam v naštetih primerih lahko precej finančno olajša breme.

Ker je tovrstnih zavarovanj na trgu veliko, je zelo pomembno, da se odločite za tisto, ki vam bo zagotovila najustreznejše zavarovanje glede na vaš življenjski slog in vrsto dela. Sklenitev vam olajša finančne skrbi v primeru daljše bolniške odsotnosti, finančno pa razbremeni tudi vaše najbližje.

Pametno je pa razmisliti o višini zavarovalne vsote za življenjsko zavarovanje – izračunate si jo na podlagi tega, kakšen izpad dohodka vam preti v primeru nesreče, tj. koliko dolgov imate in podobno. Le tako se finančna bremena ne bodo prenesla na vašo družino v primeru smrti.

 

Kaj lahko naredimo?

Kot primer lahko navedemo Manco, staro 37 let, ki živi s partnerjem in dvema otrokoma, starima 7 in 12 let. V enem mesecu v službi zasluži 900 evrov neto plače, izplačuje pa posojilo v višini 20.000 evrov. Nima sklenjenih drugih življenjskih zavarovanj. Predpostavimo, da mora zavarovalna vsota pokriti naslednje zadeve:

  • Poplačilo vseh dolgov: 000 EVROV.
  • Nadomestek dohodka (kolikšna bi bila višina sredstev za ohranjanje sedanjega življenjskega standarda; upoštevajmo dobo 10 let):

NETO LETNI DOHODEK x 10 LET = 900 EVROV x 12 MESECEV x 10 LET = 108.000 EVROV.

  • Dosedanja zavarovanja (jih trenutno nima): 0 EVROV.

Združimo torej izračunane vrednosti in dobimo vrednost zavarovalne vsote, ki jo je priporočljivo predvideti v primeru smrti – 128.000 evrov. S tem bodo Maničini svojci lahko torej ohranili enak nivo življenjskega standarda 10 let, in to kljub njeni morebitni smrti in dolgovom.

 

Namenimo pozornost zavarovanju kredita

Skoraj vsak od nas ima oziroma odplačuje takšen ali drugačen kredit. Pa ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo s preostalim zneskom kredita, če se vam nepričakovano zgodi nekaj hudega in ga ne morete več odplačevati? Kdo prevzame vaš finančni dolg?

Če ne želite svojim dedičem prepustiti  bremena poplačila dolgov, je zelo pomembno, da poskrbite za ustrezno zavarovanje kredita. Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost vam omogoča, da zavarujete kredit z vinkulacijo vaše police, s čimer najbližje razbremenite skrbi glede preostanka dolgov. Na ta način se finančne dolgove poravna, brez da bi svojci imeli s tem kakšen nepotreben in neprijeten opravek. O tem morate seveda razmišljati še posebej tisti, ki imate otroke in jim želite zagotoviti varno prihodnost, brez da bi jih doletelo odplačevanje vaših kreditov.

Vinkulacija zavarovalne police je mogoča v vseh večjih slovenskih bankah. Kadar torej najamete kredit, je obvezno potrebno poskrbeti tudi za zavarovanje tega. Ko boste to uredili, boste vedeli, da ste pred nepričakovanim dogodkom finančno zavarovani tako vi kot vaši najdražji.

Pri podpisu vinkulacije zavarovalne police se strinjate, da lahko v primeru smrti znesek izplačila do višine navedenega vinkuliranega zneska zavarovalnica nakaže na račun upnika. To je običajno banka, pri kateri ste vzeli določeno posojilo. S tem tudi zaobidete kakršno koli vpletenost sorodnikov in ostalih morebitnih dedičev.

 

Enostavno in hitro do brezskrbnosti z življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost

Vse te skrbi lahko odpravite zelo hitro. Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost vam zagotavlja hitro in enostavno sklenitev paketa. Svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri določitvi optimalne zavarovalne vsote in kritja. Po vplačilu prve premije boste lahko brez skrbi, da bi vaši svojci zašli v dolgove, če se vam zgodi kaj nepredvidenega.

  • Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je prilagodljivo in sestavljeno iz več sklopov, ki jih izberete glede na vaše potrebe:zavarovanje za primer smrti (to kritje je pravzaprav namenjeno vašim družinskim članom, saj jim v primeru vaše smrti zagotavlja denarno nadomestilo. Da svojim najbližjim ne bi zapustili finančnih bremen, kot so poplačilo dolgov, izpad vašega dohodka in pogrebni stroški, sklenitev življenjskega zavarovanja priporočamo vsem, ki imate družino ali jo načrtujete.),
  • zavarovanje za primer kritičnih bolezni (omogoči finančno zaščito, ki pokrije potrebe po povečanih izdatkih zaradi zdravljenja in izpada dohodka),
  • zavarovanje za primer izpada dohodka (nadomesti kratkoročni dohodek v primeru bolniške odsotnosti ali dolgoročnega v primeru poklicne invalidnosti, bolezni ali nezgode),
  • nezgodno zavarovanje (nadgradnja preostalih zavarovanj pri enaki zavarovalnici, lahko dodatno priključite še otroke).

Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost pokriva vse pomembnejše vidike tveganja za vas in vašo družino in ga lahko tudi po sklenitvi prilagajate glede na spremembe v določenem obdobju. Prav tako imate lahko vse zajeto na eni zavarovalni polici, kar je enostavnejše in nenazadnje tudi cenovno ugodnejše.

 

Zagotovite si svoj izvod brezplačnega priročnika ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE od A do Ž.

Priročnik vam bo na prijazen in enostaven način razkril najpomembnejše, na kar je potrebno paziti pri sklepanju življenjskega zavarovanja. Z novo pridobljenim znanjem boste znali ravnati odgovorno in tako ustrezno poskrbeli za varno prihodnost sebe in vaše družine.

ŽELIM PRIROČNIK


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development