Новости  

Kako vnaprej preprečite izpad dohodka za čas, ko vam bo ta življenjskega pomenaZivljenjsko zavarovanje- zavarovanje izpada dohodka

Marsikatere težave v življenju smo vajeni premostiti z nekaj dobre volje, truda in s pomočjo ter podporo bližnjih. Zgodijo pa se nam lahko težke poškodbe ali zahrbtna bolezen, ki nam poleg zadanih bolečin vzamejo vso življenjsko moč in energijo. Lahko ima naš otrok večje zdravstvene težave, zaradi katerih nas potrebuje in smo tako večino časa z njim doma ali v bolnišnici. Kaj sledi in kako se temu ogniti?

Vse našteto vas lahko privede do situacije, ko ste pogosto ali dalj časa odsotni z dela. V še slabem scenariju poklica, ki ste ga opravljali nekoč, nikoli več zares ne boste mogli opravljati. Običajno pa vse to pomeni še nižji osebni dohodek. V izogib temu vam zato priporočamo, da se zaščitite in vnaprej poskrbite za finančno nadomestilo, ki vam bo pomagalo ublažiti primanjkljaj v družinskem proračunu, hkrati pa ne boste deležni nepotrebnega dodatnega stresa in nemira, ki ju običajno povzroči pomanjkanje finančnih sredstev. In to je v danih razmerah za vašo družino ključno. Pred rayličnimi težavami in tegobami se lahko vnaprej zaščitite v sklopu življenjskega zavarovanja PRVA Varnost.

 

Zaščitite se za primer kritičnih bolezni

KAKO JE UROŠ KLJUB HUDI BOLEZNI IN ODSOTNOSTI Z DELA USPEL PLAČEVATI FINANČNE OBVEZNOSTI

Uroš je star 35 let in ima v okviru zavarovanja PRVA Varnost priključeno kritje za primer kritičnih bolezni z zavarovalno vsoto 40.000 EUR za zavarovalno dobo 30 let. V njegovem primeru je to največje izplačilo za vse bolezni v posamezni skupini v času trajanja zavarovanja, zavarovalnino pa je mogoče uveljavljati iz največ treh skupin bolezni. Mesečna premija za ta del kritja znaša 19,99 EUR.

Uroš po dveh letih od sklenitve zavarovanja zboli za rakom prostate (skupina bolezni A), ki spada v 4. raven resnosti bolezni. Zavarovalnica mu izplača 10 % od zavarovalne vsote te skupine bolezni, to je 4.000 EUR. Preostala zavarovalna vsota v skupini bolezni A je 36.000 EUR.

Po dveh letih od prve diagnoze Urošu rak prostate napreduje v stadij, ki spada v 2. raven resnosti bolezni. Za to je določeno izplačilo v višini 60 % skupne zavarovalne vsote, to je 24.000 EUR. Ker gre za napredovanje iste vrste bolezni, zavarovalnica izplača razliko med zneskom, ki je predviden za to raven bolezni (24.000 EUR), in že izplačanim zneskom za predhodno raven (4.000 EUR). Zavarovalnica izplača 20.000 EUR. Preostala zavarovalna vsota v skupini A je zdaj 16.000 EUR.

Čez dve leti Uroša zadene huda kap (skupina bolezni B), ki spada v 1. raven resnosti bolezni. Zavarovalnica mu izplača 100-% zavarovalno vsoto te skupine bolezni, to je 40.000 EUR. Ostane mu celotna zavarovalna vsota za bolezni ene izmed skupin bolezni C ali D in preostanek zavarovalne vsote v skupini bolezni A (16.000 EUR).

Uroš je med svojim 35. in 41. letom torej vplačeval mesečno premijo v višini 19,99 EUR in na podlagi sklenjenega zavarovanja kritičnih bolezni prejel skupno 64.000 EUR zavarovalnine.

Zavarujte svojo delovno sposobnost

POLONA ZARADI MOŽGANSKE KAPI NE MORE VEČ V SLUŽBO, A K SREČI NE NJENA DENARNICA TEGA NE OBČUTI

Polona je stara 35 let, po poklicu je učiteljica, njena plača znaša 1.500 EUR neto (oziroma cca. 2.300 EUR bruto).

Zaradi možganske kapi ne more več opravljati svojega poklica, mesečno bo prejemala invalidsko pokojnino v višini 450 EUR. To za Polono pomeni mesečni izpad dohodka v višini 1.050 EUR, do njene upokojitve pri 67. letu pa to pomeni celotni izpad dohodka v višini 403.200 EUR.

Polona izpad dohodka lahko prepreči s sklenitvijo kritja Poklicna invalidnost, za kar bi mesečno plačevala po 21,07 EUR, in si zagotovi mesečno rento v višini 1.050 EUR.

Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode

KAKO JE MATJAŽ ŠEST MESECEV REŠEVAL SVOJE FINANČNE TEŽAVE

35-letni Matjaž je prejemal neto plačo 1.500 EUR. Zaradi srčnega infarkta je njegova bolniška odsotnost ali začasna zadržanost od dela trajala 6 mesecev, v tem času pa je prejemal 80-odstotno nadomestilo plače. Temu ustrezno se mu je mesečni prihodek zmanjšal za 300 EUR ali skupno za 1.800 EUR v šest mesecih.

Ta mesečni upad prihodka je Matjaž lahko pokril z mesečnim nadomestilom v enaki višini, saj je imel sklenjeno zavarovalno kritje za nadomestilo za bolniško odsotnost od dela zaradi bolezni ali nezgode za več kot 30 dni z mesečno premijo 10,12 EUR.

 

Nadomestilo za oskrbo na domu

KLEMEN ZA VSAK DAN NEGE NA DOMU DOBI DNEVNO NADOMESTILO

Klemen se je med smučanjem poškodoval in utrpel poškodbe: zlomljena rebra, komplicirani zlom noge in ureznine na rokah. Po zdravljenju v bolnišnici se njegovo okrevanje nadaljuje v domači oskrbi. Zaradi poškodb sam ne more opravljati osnovnih življenjskih aktivnosti. Ker je moral okrevati 14 dni, mu zavarovalnica za vsak dan, ko je potreboval pomoč, prizna 50 EUR dnevnega nadomestila, skupno 700 EUR. Za izplačilo zavarovalnine mu ni bilo treba predložiti računov o opravljeni storitvi oskrbe na domu.

 

NEZGODA NIKOLI NE POČIVA

MAJINA IZKUŠNJA PO HUDI NEZGODI JE IMELA TUDI SVETLO PLAT

Maja je imela prometno nesrečo, v kateri je utrpela hude poškodbe celotne dlani leve roke. Imela je sklenjeno: (1) nezgodno zavarovanje Nezgodna invalidnost, z zavarovalno vsoto v višini 100.000 EUR, in (2) zavarovalno kritje Nezgodna renta, z mesečno rento 500 EUR za zavarovalno dobo 25 let. Zavarovalni dogodek: amputacija dlani leve roke. Delež invalidnosti po tabeli za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode: 55 %.

Maja je dobila izplačilo zavarovalnine za dve sklenjeni zavarovalni kritji:

  • nezgodna invalidnost: zavarovalna vsota 100.000 EUR x 110 % (55 % x 2 ) = 110.000 EUR
  • nezgodna renta: mesečna nezgodna renta (500 EUR x 12 mesecev x 25 let) = 150.000 EUR
Tina je imela kljub zlomom srečo v nesreči

Tina je na smučanju hudo padla, zlomila si je podlaket in kolk. Po prihodu domov iz bolnišnice je vso zdravniško dokumentacijo predložila zavarovalnici in ta ji je v 14 dneh izplačala ustrezno zavarovalnino. Ker je imela sklenjeno nezgodno zavarovanje ‒ zlomi in izpahi v višini 10.000 EUR, je za odprti zlom podlakti prejela 2.500 EUR, za zlom kolka pa 12.000 EUR.

 

ODGOVORNI DANES, SKRB MANJ JUTRI

Vas zanima sklenitev ali podaljšanja zavarovanja? Imate vprašanje? Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo.
    Оваа веб-локација е заштитена од reCAPTCHA.


    2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development