Новости  

Kako se pritožimo na informativni izračun dohodnine?Posebna davčna olajšava deležni smo je če varčujemo za pokojnino

Kmalu bomo v času prejemanja in preverjanja informativnih izračunov dohodnine, zato smo vam pripravili nekaj napotkov, kako odpraviti morebitne napake ali opraviti dopolnitve.

 

Podrobno preglejte svoj informativni izračun DOHODNINE!

Podatki o vaših dohodkih, olajšavah in stroških se morajo ujemati s tistimi, ki jih je pri informativnem izračunu upošteval FURS. Če boste že v vhodnih podatkih našli razlike, bo napačen tudi izračun. Če ne gre za napačne podatke, je ugovor na informativni izračun dohodnine najpogosteje podan iz naslednjih razlogov:

  • uveljavljanje dejanskih stroškov (po pogodbah o delu oziroma avtorskih pogodbah),
  • uveljavljanje obračunanih prispevkov kot lastnik enoosebne družbe,
  • uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov,
  • odbitek ali oprostitev tujega davka, za dohodke iz tujine (kar ni bilo upoštevano že med letom) po veljavnih mednarodnih konvencijah,
  • uveljavljanje davčne olajšave iz naslova individualnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na izračun davčne olajšave.

Če torej na svojem informativnem izračunu dohodnine najdete napako ali menite, da država ni upoštevala tistih olajšav, ki bi jih morala, se lahko na izračun pritožite oziroma podate ugovor.

 

Do kdaj lahko vložite ugovor?

Rok za ugovor na informativni izračun je 15 dni od vročitve. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti). Torej morate ugovor poslati v 30-ih dneh od datuma odpreme. Če v tem roku vložite ugovor zoper informativni izračun, vam ni potrebno poravnati obveznosti po informativnem izračunu (oziroma ne prejmete vračila) ampak počakate na nov izračun.

Obrazec Ugovor lahko pripravite in oddate preko portala eDavki ali s pomočjo objavljenega obrazca na spletni strani FURSA-a. Vpisujejo se samo podatki, ki so spremenjeni oz. so novi (jih na informativnem izračunu ni).

 

Pozor:

  • Ugovor ste dolžni poslati tudi, če je odmera dohodnine prenizka!
  • Če informativnega izračuna tudi v drugi tranši ne prejmete ste ga dolžni vložiti sami.

 


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development